Qui trình và hình thức kiểm tra

Quy trình kiểm tra trình độ tiếng Anh với VOCA EPT qua 3 bước:

- Phần 1: Kiểm tra kiến thức nền (từ vựng, ngữ pháp, phát âm). Giúp xác định cấp độ cơ bản của bạn, và xác định độ khó đề cho 2 phần kiểm tra tiếp theo.

- Phần 2: Kiểm tra kỹ năng Đọc hiểu.

- Phần 3: Kiểm tra kỹ năng Nghe.

Bạn có thể bắt đầu bài kiểm tra trình độ tiếng Anh tại đây: https://www.voca.vn/ept