Lộ trình giao tiếp giúp bạn phát triển kỹ năng nghe – nói như thế nào?

Lộ trình Giao tiếp Communicative là một trong hai lộ trình chính của VOCA dành cho nhóm bạn học có nhu cầu các kỹ năng tiếng Anh về Nghe, Nói và Giao tiếp nhằm phục vụ các nhu cầu thực tiễn.


Về cơ bản, nội dung các khóa học thuộc lộ trình sẽ bao gồm các khóa học:

  • Từ vựng: Giúp bạn có dữ liệu đầu vào cấp độ từ cho quá trình Nghe-Nói.
  • Mẫu câu: Giúp bạn có dữ liệu đầu vào cấp độ cụm và câu.
  • Phát âm: Giúp bạn chuẩn hóa cách phát âm cho quá trình Nói, hỗ trợ nhận diện âm khi Nghe.
  • Natural: Giúp bạn xây dựng kỹ năng Nghe-Phản xạ thông qua phương pháp Tiếp cận Tự nhiên.
  • Music: Giúp bạn bổ sung dữ liệu đầu vào và xây dựng kỹ năng nghe qua các bài hát.

Tìm hiểu và học ngay với lộ trình Giao tiếp 4 cấp độ tại đây: https://www.voca.vn/communicative