Tìm hiểu về khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) | VOCA EPT

Tóm tắt

Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Chung Châu Âu (CEFR) là một tiêu chuẩn quốc tế để mô tả khả năng sử dụng ngôn ngữ. Nó mô tả khả năng sử dụng ngôn ngữ theo 6 bậc, từ cấp độ A1 cho người mới bắt đầu, cho đến cấp độ C2 cho những người đã thành thạo một ngôn ngữ. Điều này giúp cho bất kỳ ai tham gia vào việc giảng dạy và kiểm tra đánh giá ngôn ngữ, chẳng hạn như giáo viên hoặc người học, dễ dàng thấy được trình độ của các cấp độ khác nhau. Điều đó cũng có nghĩa là các nhà tuyển dụng và các tổ chức giáo dục có thể dễ dàng so sánh các bằng cấp của chúng tôi với các kỳ thi khác ở quốc gia của họ.

Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR) được chấp nhận rộng rãi ở khắp châu Âu và ngày càng phổ biến trên toàn thế giới.

CEFR là gì?
CEFR là một cách để mô tả khả năng nói và hiểu một ngoại ngữ của bạn. Có một vài khung tham chiếu với mục đích tương tự bao gồm Quy Tắc Thành Thạo của Hội đồng Giảng dạy Ngoại ngữ Hoa Kỳ (ACTFL), Tiêu Chuẩn Ngôn Ngữ Canada (CLB), và thang đánh giá của Hội Bàn Tròn Các Tổ Chức Ngôn Ngữ (ILR). CEFR không gắn với bất kỳ bài kiểm tra ngôn ngữ cụ thể nào.

Nhằm thẩm định năng lực ngôn ngữ thực tế của người học, CEFR bao gồm 6 cấp độ: A1, A2, B1, B2, C1, C2 theo sơ đồ tương ứng:

A1: Bắt đầu
A2: Sơ Cấp
B1: Trung cấp
B2: Trên Trung cấp
C1: Cao cấp
C2: Thành thạo

CEFR là một thang đánh giá của châu Âu và được thiết kế riêng biệt để áp dụng cho mọi ngôn ngữ châu Âu, vì vậy nó có thể được sử dụng để mô tả các kỹ năng tiếng Anh, tiếng Đức hoặc tiếng Estonia của bạn (nếu bạn biết chúng).

CEFR đến từ đâu?
CEFR được xây dựng bởi Hội đồng châu Âu trong thập niên 1990 trong một nỗ lực lớn hơn nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các giáo viên ngôn ngữ tại tất cả các quốc gia châu Âu. Hội đồng châu Âu cũng mong muốn hướng dẫn rõ ràng hơn cho các nhà tuyển dụng và tổ chức giáo dục có nhu cầu đánh giá mức độ thông thạo ngôn ngữ của ứng viên. Khung tham chiếu được thiết kế để sử dụng trong cả giảng dạy và đánh giá.

Thay vì được gắn với một bài thi nhất định, CEFR là một tập hợp các khẳng định về khả năng liệt kê ra các chức năng mà bạn sẽ có thể thực hiện bằng cách sử dụng một ngoại ngữ ở một mức độ thông thạo bất kỳ. Ví dụ, một trong những khẳng định khả năng của trình độ B1 là "Có thể viết các nội dung đơn giản có kết nối về các chủ đề quen thuộc hoặc về sở thích cá nhân." Một giáo viên của bất kỳ ngoại ngữ nào có thể sử dụng các khẳng định về khả năng này để đánh giá bạn và thiết kế những bài học để giải quyết các lỗ hổng trong kiến ​​thức của bạn.

Tại sao CEFR là quan trọng?
Tại châu Âu, CEFR đang ngày càng trở thành cách thức tiêu chuẩn để mô tả mức độ thông thạo của bạn đối với một ngoại ngữ, nhất là trong môi trường học thuật. Nếu bạn đã học trên một ngôn ngữ giống như hầu hết người dân châu Âu, CEFR là một cách thức được chuẩn hóa thuận tiện để thể hiện hai hoặc nhiều hơn hai ngôn ngữ trên CV của bạn. Trong các trường học, CEFR là khung tham chiếu tiêu chuẩn ở khắp châu Âu và có thể được sử dụng mà không bị hạn chế.

Ai sử dụng CEFR?
CEFR được sử dụng rộng rãi trong giảng dạy ngôn ngữ ở châu Âu, cả trong lĩnh vực giáo dục công và trong các trường dạy ngôn ngữ tư nhân. Ở nhiều nước, nó đã thay thế các hệ thống phân cấp trước đây được sử dụng trong giảng dạy ngoại ngữ. Hầu hết các bộ giáo dục ở châu Âu có một mục tiêu rõ ràng dựa trên CEFR cho tất cả học sinh tốt nghiệp trung học, chẳng hạn đạt trình độ B2 ở ngoại ngữ đầu tiên, B1 ở ngoại ngữ thứ hai. 

CEFR được công nhận tại Việt Nam
Theo quyết định 1400/QD-TTg, CEFR là tài liệu tham chiếu trong khuôn khổ dự án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, đồng thời là cơ sở tham chiếu, ứng dụng trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNNVN) theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có chỉ rõ: 

“Tài liệu phục vụ giảng dạy và học ngoại ngữ trên thế giới hiện nay rất đa dạng, phong phú và được cập nhật, thay đổi thường xuyên. Tuy nhiên, phần lớn các bộ giáo trình học tiếng Anh đều được thiết kế dựa trên các khung đánh giá trình độ và các chuẩn trình độ được thế giới công nhận rộng rãi, như Khung trình độ chung Châu Âu (CEFR)”

Khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu CEFR đã được ban hành và sử dụng ở Việt Nam, áp dụng cho các đối tượng như công chức, viên chức, giáo viên, bác sĩ, học sinh, sinh viên, Tiến sĩ, Thạc sĩ. Chứng chỉ CEFR được các tổ chức và cơ quan chính phủ công nhận trên toàn thế giới.

VOCA EPT là gì?
VOCA EPT hiện là bài thi tiếng Anh được chuẩn hóa đầu tiên giúp đo lường chính xác tất cả các cấp độ kỹ năng từ mới bắt đầu đến thành thạo theo tiêu chuẩn CEFR. Các bài thi tiếng Anh được chuẩn hóa khác có thể đánh giá một số mức độ thông thạo, nhưng không phải theo toàn bộ thang bậc của CEFR.

Làm thế nào tôi có thể biết được trình độ CEFR của mình?
Cách tốt nhất để biết được trình độ CEFR của bạn là làm một bài thi được chuẩn hóa được thiết kế bài bản. Với tiếng Anh, VOCA EPT là sự lựa chọn tốt nhất do nó được cung cấp miễn phí trực tuyến và là bài thi đầu tiên được xây dựng phù hợp với CEFR. Bạn sẽ cần dành ra 50 phút để hoàn thành bài thi tại website: https://www.voca.vn/ept và tìm ra trình độ CEFR của mình.