VOCA có miễn phí hay không?

Bên cạnh các khóa học tiếng Anh cao cấp Premium, VOCA còn có phiên bản Free Trial dành cho các thành viên muốn học thử và trải nghiệm. 

Phiên bản Free Trial sẽ vẫn có đầy đủ các tính năng học như phiên bản Premium, mặc dù vậy, phiên bản chỉ giới hạn ở những khóa học cụ thể, với các khóa học cao cấp thì bạn học chỉ có thể trải nghiệm miễn phí bài học đầu tiên trong thời gian học là 12 tiếng. 

Với các tính năng nâng cao (Ví dụ như: Tạo và ghim từ), phiên bản Free Trial cho phép người học tạo tối đa 200 từ vựng và sẽ hạn chế tính năng học. 

Để đăng ký tài khoản Free Trial bạn học có thể truy cập tại đây: https://home.voca.vn/register

Câu hỏi của bạn?