Cách sử dụng ME để mua Premium

Mỗi ME sẽ có giá trị quy đổi khi thanh toán là 1000đ (Ví dụ: bạn có 100 ME thì đồng nghĩa bạn đang có 100.000đ trong tài khoản VOCA)

Để sử dụng ME mua khóa học trên VOCA, bạn truy cập vào trang nâng cấp tài khoản: https://www.voca.vn/premium, chọn một khóa học muốn đăng ký.

Hệ thống VOCA sẽ tự động khấu trừ số ME vào trong giá trị thanh toán của bạn. Ví dụ: Khóa học bạn đăng ký có giá 699.000đ, bạn có 100 ME (giá trị tương ứng: 100.000đ). Như vậy, số tiền bạn cần thanh toán chỉ là: (699.000đ - 100.000đ) = 599.000đ

Lưu ý: ME chỉ được áp dụng khi bạn lựa chọn các hình thức thanh toán Online banking, Chuyển khoản ngân hàng, Ví MoMo. Không áp dụng cho hình thức COD (Nhận thẻ khóa học và thanh toán tại nhà).