ME là gì?

  • ME là đơn vị tiền ảo trên nền tảng dạy và học tiếng Anh trực tuyến thông minh VOCA. 
  • ME được VOCA dùng để thưởng và khuyến khích cho các thành viên có thành tích học tập xuất sắc.
  • Mỗi ME có giá trị chuyển đổi là 1000đ, có thể dụng để mua các khóa học tiếng Anh trên VOCA (không có giá trị quy đổi ra tiền mặt)

Những trường hợp được thưởng ME:

  1. Thưởng 1 ME khi hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra ở mỗi bài học (Mỗi bài học sẽ được thưởng ME tối đa lần)
  2. Thưởng 2 ME khi người học hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra tuần.
  3. Thưởng 3 ME khi người học hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra tháng.
  4. Thưởng 5 ME khi người học hoàn thành bài kiểm tra kết thúc mỗi khóa học.

(Xem chi tiết thông tin về ME tại trang: https://www.voca.vn/me-info )