Clerk (Nhắc nhở ôn tập, cải thiện)

Tính năng clerk sẽ chủ động nhắc nhở bạn ôn tập hoặc cải thiện trong suốt quá trình học tiếng Anh trên VOCA, giúp việc học trở nên hiệu quả và tối ưu hơn.

Bạn học sẽ biết rõ những bài học nào đã đến thời gian ôn tập, bài học nào cần hoàn thiện để có hiệu quả tốt hơn. Tính năng Clerk chính là công cụ tuyệt vời để đồng hành cùng bạn trong quá trình học tiếng Anh trên VOCA.

Khi có bài học cần ôn tập hay cải thiện, hệ thống VOCA tự động thông báo ngay trên chuông thông báo hiện thị ở Menu phải của trang web.

Hãy đăng nhập vào trang: https://www.voca.vn để trải nghiệm thêm.