My Words (ghim từ)

My Words là Tính năng tạo, ghim và học từ vựng tiếng Anh dựa theo nhu cầu của mỗi cá nhân. My Words cho phép người học từ tạo ra các khóa học theo nhu cầu học của bản thân dựa trên dữ liệu từ vựng VOCA tạo sẵn, người học có thể học các chủ đề đã tạo sau khi hoàn thành việc ghim đủ số lượng 20 từ.

Nếu bạn muốn cải thiện vốn từ vựng, bạn muốn học nhanh chóng một lượng từ để phục vụ cho việc học tập hay thi cử thì My Words chính là giải pháp tuyệt vời nhất.

Tìm hiểu thông tin về tính năng và trải nghiệm miễn phí tại đây: https://www.voca.vn/ghim-tu-5006