EFFORTLESS ENGLISH

EFFORTLESS ENGLISH: KHÓA HỌC 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH DÀNH CHO 'TÍN ĐỒ' EFFORTLESS ENGLISH

Học 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất trong giao tiếp từ giáo trình Effortless English (Luyện nói tiếng Anh như người Bản ngữ) của tác giả AJ Hoge.

Xem chi tiết

Chủ đề 220

BÀI KIỂM TRA TUẦN 6

0/129
BÀI KIỂM TRA TUẦN 6
Từ đã thuộc: 0/129
Học ngay

VIPASSANA 1

0/20

VIPASSANA 2

0/18

WORTHY GOALS 1

0/18

WORTHY GOALS 2

0/17

HITCH INTRO

0/17

HITCH 1

0/17

HITCH 2

0/18

BÀI KIỂM TRA TUẦN 7

0/125

HITCH 3

0/19

BASEBALL PIG

0/17

EVIL ENGLISH TEACHER

0/17

FAT MAN

0/16

FEMALE SEEKS MALE

0/17

GOATS BEING HIRED

0/19

GREEN PEANUT BUTTER

0/17

BÀI KIỂM TRA TUẦN 8

0/122

BÀI KIỂM TRA THÁNG 2

0/180

MAMA'S BOYS

0/15

MAN INJURED AT FAST FOOD RESTAURANT

0/17

SICK IN INDIA

0/20

STARVING BUG

0/17

SUPER COW

0/17

EAT YOUR VEGETABLES

0/18