thư viện từ vựng
VOCA Pronunciation

Phương pháp học Phát âm tiếng Anh

Tìm hiểu cách VOCA sẽ giúp bạn nắm vững các qui luật về phát âm trong tiếng Anh theo chuẩn IPA.

Mở khoá tất cả khoá học phát âm tiếng Anh với PRONUNCIATION VIP