Hệ thống khóa học tiếng Anh VOCA

Giúp bạn nắm vững cách phát âm 44 âm IPA
Giáo trình học phát âm chuẩn quốc tế (Cambridge, Oxford)
Công nghệ nhận diện giọng nói, sửa lỗi sai giúp chuẩn hóa phát âm như người bản ngữ

Học phát âm tiếng Anh