Làm sao để tôi có thể được tặng điểm ME?

Một số trường hợp được tặng điểm ME: 

+ Trường hợp 1: Tặng 30 ME cho mỗi thành viên bắt đầu học trên VOCA.

Trường hợp 2: Tặng 5 ME cho người học mỗi lần thăng cấp.

+ Trường hợp 3: Tặng 3 ME cho người học có kết quả kiểm tra tháng (hoặc cuối kì) như sau Số từ trả lời đúng 100%.Thời gian trung bình cho mỗi câu trả lời đúng là <= 5 giây

+ Trường hợp 4: Tặng 2 ME cho người học có kết quả kiểm tra Tuần như sau: Số từ trả lời đúng là 100%, Thời gian trung bình cho mỗi câu trả lời đúng <= 4 giây. 

+ Trường hợp 5: Tặng 1 ME cho người học có kết quả kiểm tra của mỗi chủ đề từ vựng như sau: Số từ trả lời đúng là 100% Thời gian trung bình cho mỗi câu trả lời đúng <= 3 giây.

Để được hỗ trợ về phương pháp học tiếng Anh hiệu quả bạn có thể liên hệ với đội ngũ của VOCA theo thông tin sau: 
VOCA.VN: NỀN TẢNG HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG MINH
Địa chỉ: Tòa nhà NP, số 232/17 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028)35 261 397 - Hotline: 082.990.5858
Email: support@voca.vn

Các bài viết liên quan: