Tiêu chí xếp hạng được tình như thế nào?

Bảng xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: Tổng số từ làm đúng, Tổng thời gian trải qua các bài Kiểm tra tính bằng Giây (s) và Tổng số lần trải qua bài Kiểm tra

Ví dụ: A và B cùng học trên VOCA. 

Trường hợp 1: Nếu A có tổng số từ làm đúng lớn hơn của B, thì A sẽ được xếp lên trên.

Trường hợp 2: A và B có tổng số từ làm đúng bằng nhau, VOCA sẽ xét tiếp yếu tố 2 – Tổng thời gian hoàn thành. Nếu ai có tổng thời gian hoàn thành ít hơn thì người đó sẽ được xếp lên trên.

Trường hợp 3: A và B có tổng số từ làm đúng  và thời gian hoàn thành bằng nhau. VOCA sẽ xét tiếp yếu tố 3 – Tổng số lần kiểm tra. Nếu ai có tổng số lần kiểm tra ít hơn, người đó sẽ được xếp lên trên.

Để được hỗ trợ về phương pháp học tiếng Anh hiệu quả bạn có thể liên hệ với đội ngũ của VOCA theo thông tin sau: 
VOCA.VN: NỀN TẢNG HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG MINH
Địa chỉ: Tòa nhà NP, số 232/17 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028)35 261 397 - Hotline: 082.990.5858
Email: support@voca.vn

Các bài viết liên quan: