KEY WORDS FOR IELTS (Starter)
Từ vựng

1000 Key Words for IELTS (Starter): 1000 từ vựng IELTS thường gặp nhất trong mọi bài thi, trình độ Sơ cấp

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 63

STUDENT LIFE

0/17

BASIC PROCESS AND SUBSTANCES

0/20

IT

0/17

ENGINEERING

0/15

MATHS

0/18

STATISTICS

0/17

GEOGRAPHICAL AREAS

0/16

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/120

NATURAL WORLD & ENVIRONMENT

0/17

MAN & HIS ENVIRONMENT

0/18

PLANET & SPACE

0/17

NATURAL WORLD

0/19

HUMAN BODY

0/15

HEALTH & HEALTHCARE

0/15

SOCIETY & PEOPLE

0/17

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/118

AGE & WORK

0/19

THE STATE & CULTURE

0/15

POLITICS

0/17

PSYCHOLOGY

0/15

WORKING LIFE 1

0/16

WORKING LIFE 2

0/16

JOBS & PROFESSIONS

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/113