3000 KEY WORDS FOR IELTS

3000 KEY WORDS FOR IELTS : 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP TRONG MỌI BÀI THI IELTS

Học 3000 từ vựng IELTS được xây dựng dựa trên 200 đề thi IELTS thật, và chọn lọc từ giáo trình Key Words For IELTS nổi tiếng của nhà xuất bản Collins.

Xem chi tiết

Chủ đề 194

STUDENT LIFE

0/17
STUDENT LIFE
Từ đã thuộc: 0/17
Học ngay

BASIC PROCESS AND SUBSTANCES

0/20

IT

0/17

ENGINEERING

0/15

MATHS

0/18

STATISTICS

0/17

GEOGRAPHICAL AREAS

0/16

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/120

NATURAL WORLD & ENVIRONMENT

0/17

MAN & HIS ENVIRONMENT

0/18

PLANET & SPACE

0/17

NATURAL WORLD

0/19

HUMAN BODY

0/15

HEALTH & HEALTHCARE

0/15

SOCIETY & PEOPLE

0/17

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/118

AGE & WORK

0/19

THE STATE & CULTURE

0/15

POLITICS

0/17

PSYCHOLOGY

0/15

WORKING LIFE 1

0/16

WORKING LIFE 2

0/16

JOBS & PROFESSIONS

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/113