READING ADVANTAGE 2

READING ADVANTAGE 2

Reading Challenge là bộ từ vựng hoàn toàn mới được VOCA chọn lọc và biên soạn dựa trên giáo trình cùng tên của hai tác giả Casey Malarcher và Andrea Janzen, sẽ giúp bạn cải thiện nhanh chóng khả năng Đọc hiểu và vốn Từ vựng chỉ sau 30 ngày.

Xem chi tiết

Chủ đề 23

BILLIONAIRES

0/20
BILLIONAIRES
Từ đã thuộc: 0/20
Học ngay

ANDRE AGASSI

0/20

VIDEO JOCKEYS

0/20

COFFEE CULTURE

0/20

AROUND THE WORLD

0/20

THE PUFFER FISH

0/20

GETTING MARRIED

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/140

SAY IT WITH FLOWERS

0/20

BOLLYWOOD

0/20

THE NOBEL PRIZE

0/20

A FUNNY CURE

0/20

PALM READING

0/20

AMAZING MEMORY

0/20

INCREDIBLE DOGS

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/140

DIAMONDS

0/20

SPACE EXPLORERS

0/20

HAPPY NEW YEAR!

0/20

TEXT MESSAGING

0/20

URBAN LEGENDS

0/20

EXTREME SPORTS

0/20

BÀI KIỂM TRA TỔNG KẾT

0/180