READING CHALLENGE 3

Reading Challenge 3

Reading Challenge là bộ từ vựng hoàn toàn mới được VOCA chọn lọc và biên soạn dựa trên giáo trình cùng tên của hai tác giả Casey Malarcher và Andrea Janzen, sẽ giúp bạn cải thiện nhanh chóng khả năng Đọc hiểu và vốn Từ vựng chỉ sau 30 ngày.

Xem chi tiết

Chủ đề 23

BILL GATES: GOOD BUSINESSMAN OR BAD?

0/16
BILL GATES: GOOD BUSINESSMAN OR BAD?
Từ đã thuộc: 0/16
Học ngay

SEALING WITH APPROVAL

0/18

SUPERSTITIONS ABOUT BIRDS

0/19

ALASKA IS MELTING

0/22

MUSIC THAT HEALS

0/22

SMART EXERCISE

0/15

THE EDUCATIONAL BENEFITS OF TV

0/17

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/129

BACK TO THE FUTURE

0/16

A BETTER ROBOT

0/18

A PIANO IN THE JUNGLE

0/18

A CONTROVERSIAL RESTORATION

0/18

THE FLOOD

0/19

NATURALLY BETTER HOMES

0/18

EAT BETTER, LOOK BETTER

0/19

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/126

THE BEST MEDICINE

0/18

MADONNA'S DOWNLOADS

0/20

REMEMBERING MEMORIES

0/17

THE FAMOUS CUP

0/17

NO PHISHING ALLOWED

0/19

TAKE A GHOST TOUR

0/16

BÀI KIỂM TRA TỔNG KẾT

0/180