VOCA FOR VALENTINE
Từ vựng

VOCA FOR VALENTINE: KHÓA HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ VỀ VALENTINE.

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 5

THE DAY

0/15
THE DAY
Từ đã thuộc: 0/15
Học ngay

GIFTS

0/15

LOVERS

0/15

FALL IN LOVE

0/15

KIỂM TRA TỔNG KẾT

0/60

Chi tiết về khóa học

Nội dung khóa học
- Bao gồm 60 từ vựng thuộc 4 chủ đề về ngày lễ Tình nhân.
- Khóa học miễn phí cho bạn trải nghiệm cách học từ vựng thông minh cùng VOCA.    

Đối tượng học
- Bạn học quan tâm đến chủ đề ngày lễ Tình nhân và tình yêu.
- Bạn học muốn bổ sung vốn từ vựng giao tiếp thông dụng theo chủ đề trên.
- Bạn học muốn thử nghiệm một phương pháp ghi nhớ từ vựng hiệu quả và nhanh chóng.    

Mục tiêu
- Giúp bạn bổ sung nhanh vốn từ vựng thực tiễn liên quan đến chủ đề ngày lễ Tình nhân.
- Giúp bạn làm quen với cách học từ vựng thông minh cùng VOCA.
- Giúp bạn tăng khả năng giao tiếp và diễn đạt tiếng Anh.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học

Bạn có thể học thử miễn phí khóa học này!