VOCA For Market Leader (Elementary)

VOCA For Market Leader (Elementary): Khóa học từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành Kinh tế, thương mại

VOCA For Market Leader (Elementary) là bộ từ vựng đầu tiên thuộc dòng 5 sản phẩm Market Leader (tiếng Anh thương mại), khóa học sẽ giúp bạn nắm vững hơn 400 từ, cụm từ, thuật ngữ quan trọng và thường gặp trong các tình huống giao tiếp, hay kinh doanh. 

Xem chi tiết

Chủ đề 24

Introduction (Vocab)

0/15
Introduction (Vocab)
Từ đã thuộc: 0/15
Học ngay

Introduction (Reading)

0/15

Work and Leisure (Vocab)

0/15

Work and Leisure (Reading)

0/15

Problems (Vocab)

0/15

Problems (Reading)

0/20

Travel (Vocab)

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/115

Travel (Reading)

0/20

Food and Entertaining (Vocab)

0/20

Food and Entertaining (Reading)

0/15

Sales (Vocab)

0/15

Sales (Reading)

0/15

People (Vocab)

0/15

People (Reading)

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/115

Markets (Vocab)

0/15

Markets (Reading)

0/15

Companies (Vocab)

0/17

Companies (Reading)

0/20

The Web (Vocab)

0/20

The Web (Reading)

0/15

Cultures (Vocab)

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/122