VOCA For Market Leader (Advanced)

VOCA For Market Leader (Advanced): Khóa học từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành Kinh tế, thương mại

Market Leader (Advanced) là phần cuối cùng của dòng sản phẩm về từ vựng tiếng Anh thương mại; hướng đến đối tượng học tiếng Anh chuyên ngành kinh tế hoặc đang công tác trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại quốc tế.

Xem chi tiết

Chủ đề 28

Being international (Vocab)

0/13
Being international (Vocab)
Từ đã thuộc: 0/13
Học ngay

Being international (Reading)

0/20

Training (Vocab)

0/14

Training (Reading)

0/19

Partnerships (Vocab)

0/14

Partnerships (Reading)

0/14

Energy (Vocab)

0/15

Bài kiểm tra tuần 1

0/109

Energy (Reading)

0/17

Employment trends (Vocab)

0/16

Employment trends (Reading)

0/17

Business ethics (Vocab)

0/15

Business ethics (Reading)

0/18

Finance and banking (Vocab)

0/16

Finance and banking (Reading)

0/17

Bài kiểm tra tuần 2

0/117

Consultants (Vocab)

0/12

Consultants (Reading)

0/14

Strategy (Vocab)

0/11

Strategy (Reading)

0/10

Doing business online (Vocab)

0/13

Doing business online (Reading)

0/12

Women in business (Vocab)

0/13

Bài kiểm tra tuần 3

0/85