English for Marketing & Advertising

ENGLISH FOR MARKETING & ADVERTISING: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MARKETING, QUẢNG CÁO

'English For Marketing and Advertising' là khóa học tiếng Anh được VOCA thiết kế dành riêng cho các bạn học đang quan tâm tới lĩnh vực Marketing và Quảng cáo. Khóa học bao gồm hơn 100 thuật ngữ, từ khóa tiếng Anh quan trọng vừa đủ để giúp bạn tiếp cận các tài liệu và kiến thức Marketing một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ways of Advertising and Marketing

Ways of Advertising and Marketing

20 từ vựng mới

Học ngay
Advertising and Marketing Terms

Advertising and Marketing Terms

15 từ vựng mới

Tạm khóa
Advertising and Marketing Activities

Advertising and Marketing Activities

20 từ vựng mới

Tạm khóa
Advertising and Marketing Features

Advertising and Marketing Features

20 từ vựng mới

Tạm khóa
Advertising and Marketing Individuals

Advertising and Marketing Individuals

20 từ vựng mới

Tạm khóa
BÀI KIỂM TRA TỔNG KẾT

BÀI KIỂM TRA TỔNG KẾT

95 từ vựng mới

Tạm khóa

'English For Marketing and Advertising' là khóa học tiếng Anh được VOCA thiết kế dành riêng cho các bạn học đang quan tâm tới lĩnh vực Marketing và Quảng cáo. Khóa học bao gồm hơn 100 thuật ngữ, từ khóa tiếng Anh quan trọng vừa đủ để giúp bạn tiếp cận các tài liệu và kiến thức Marketing một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thảo luận