VOCA For Market Leader (Intermediate)

VOCA For Market Leader (Intermediate): Khóa học từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành Kinh tế, thương mại

VOCA For Market Leader (Intermediate) là bộ từ vựng thứ 3 thuộc dòng 5 sản phẩm Market Leader (tiếng Anh thương mại), khóa học sẽ giúp bạn nắm vững hơn 400 từ, cụm từ, thuật ngữ quan trọng và thường gặp trong các tình huống giao tiếp, hay kinh doanh. 

Xem chi tiết

Chủ đề 24

Brands (Vocab)

0/16
Brands (Vocab)
Từ đã thuộc: 0/16
Học ngay

Brands (Reading)

0/15

Travel experiences (Vocab 1)

0/17

Travel experiences (Vocab 2)

0/17

Travel experiences (Reading)

0/20

Organisation (Vocab)

0/20

Organisation (Reading 1)

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/120

Organisation (Reading 2)

0/15

Change (Vocab)

0/20

Change (Reading)

0/20

Money (Vocab)

0/20

Money (Reading)

0/15

Advertising (Vocab)

0/20

Advertising (Reading)

0/16

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/126

Cultures in business (Vocab)

0/20

Cultures in business (Reading)

0/15

Employment (Vocab)

0/20

Employment (Reading)

0/20

Trade (Vocab)

0/20

Trade (Reading)

0/15

Quality (Vocab)

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/125