VOCA FOR BUSINESS
Từ vựng

VOCA for Business: Từ vựng tiếng Anh kinh doanh

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 46

Management 1

0/15
Management 1
Từ đã thuộc: 0/15
Học ngay

Management 2

0/15

Work and Motivation 1

0/16

Work and Motivation 2

0/16

Company Structure 1

0/15

Company Structure 2

0/15

Managing across cultures 1

0/16

Bài kiểm tra tuần 1

0/108

Managing across cultures 2

0/16

Recruitment 1

0/15

Recruitment 2

0/14

Women in Business

0/18

The different sectors of Economy 1

0/15

The different sectors of Economy 2

0/15

The different sectors of Economy 3

0/15

Bài kiểm tra tuần 2

0/108

Production 1

0/17

Production 2

0/17

Logistics

0/14

Quality

0/18

Products

0/15

Marketing

0/15

Advertising

0/20

Bài kiểm tra tuần 3

0/116

Chi tiết về khóa học

Khóa học VOCA For Business của VOCA sẽ cung cấp cho bạn học hơn 600 từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh thường gặp trong các tình huống giao tiếp kinh doanh, thương mại quốc tế. Khóa học được thiết kế nhằm phục vụ cho các bạn đang học tập hoặc làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh. 

Được xây dựng dựa trên giáo trình English For Business Communication của Đại học Cambridge, với 39 chủ đề kinh doanh để giúp người học có thể tiếp cận nhanh chóng vốn từ trong từng ngữ cảnh. Các từ vựng được sử dụng thường xuyên trong các môi trường kinh doanh như giao tiếp thương mại, giao dịch quốc tế, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng,.. 

VOCA.VN LÀ GIẢI PHÁP HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ NÊN HỌC BỞI BAN KHOA GIÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học

Bạn có thể học thử miễn phí khóa học này!