VOCA For Market Leader (Intermediate)
Từ vựng

VOCA For Market Leader (Intermediate): Khóa học từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành Kinh tế, thương mại

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 24

Quality (Reading)

0/20

Ethics (Vocab)

0/20

Ethics (Reading)

0/20

Leadership (Vocab)

0/19

Leadership (Reading)

0/15

Innovation (Vocab)

0/15

Innovation (Reading)

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 4

0/124

BÀI KIỂM TRA THÁNG

0/180

Competition (Vocab)

0/13

Competition (Reading)

0/13

BÀI KIỂM TRA TỔNG KẾT

0/180