Cách đăng ký tài khoản học tiếng Anh trên VOCA?

Bạn có thể đăng ký bằng cách tạo một tài khoản VOCA mới với địa chỉ email của bạn hoặc sử dụng tài khoản Google hay Facebook hiện có của bạn.  

Để tạo tài khoản mới, ấn nút "Học Thử" màu trắng trên trang https://www.voca.vn và thực hiện theo hướng dẫn để tạo hồ sơ VOCA và bắt đầu học.

Nếu bạn đã có tài khoản VOCA, bạn có thể ấn vào nút "Đăng nhập" trên website để nhập email và mật khẩu. Trong trường hợp bạn không nhớ mật khẩu của mình, chỉ cần ấn vào "Quên mật khẩu?" và cung cấp địa chỉ email của bạn.