Phải làm gì khi quên mật khẩu đăng nhập?

Nếu bạn quên mật khẩu và cần mật khẩu mới, hãy vào trang https://home.voca.vn/forgot_password và nhập địa chỉ email của bạn (địa chỉ gắn với tài khoản VOCA). Chúng tôi sẽ gởi cho bạn một đường dẫn vào địa chỉ email đó, để bạn tạo một một khẩu mới cho tài khoản của mình. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng VOCA trên di động và gặp vấn đề khi cài đặt lại mật khẩu của bạn, hãy thử cài đặt mật khẩu thông qua trang web VOCA và sau đó sử dụng mật khẩu mới đã được cài đặt thành công để đăng nhập trên ứng dụng.

Trong trường hợp nếu bạn không nhận được email chúng tôi gửi cho bạn, hãy kiểm tra thư mục thư rác vì thư có thể bị lọc vào đó. Nếu điều đó xảy ra, hãy thêm VOCA vào danh sách liên lạc tin tưởng và đánh dấu thư của chúng tôi là "không phải là thư rác" nếu đơn vị cung cấp email của bạn có lựa chọn đó.

Nếu ban đầu bạn đăng ký với Google hoặc Facebook, bạn sẽ cần cung cấp email gắn với tài khoản Facebook hoặc Google của bạn. Nếu bạn đã đăng ký với một địa chỉ email không đúng hoặc địa chỉ giả, bạn sẽ không thể thay đổi mật khẩu của bạn.