Cách quản lý và thay đổi thông tin cá nhân?

Bước 1. Trên web, bạn truy cập vào trang quản lý tài khoản tại địa chỉ: https://home.voca.vn/profile

Bước 2: Cập nhật các thông tin bạn muốn thay đổi.

Bước 3. Nhấn 'Lưu thay đổi' sau khi hoàn tất chỉnh sửa.

Bài viết liên quan