Cách tạo mật khẩu đăng nhập mới

Bước 1. Trên web, bạn truy cập vào trang quản lý tài khoản tại địa chỉ: https://home.voca.vn/profile

Bước 2: Trong mục 'Cá nhân' bạn chọn 'Thay đổi mật khẩu' và nhận vào chữ 'THAY ĐỔI' màu xanh dương

Bước 3. Nhập mật khẩu mới và nhập lại để xác nhận. 

Bước 4: Nhấn 'Lưu thay đổi' sau khi hoàn tất.

Bài viết liên quan