3000 KEY WORDS FOR IELTS

3000 KEY WORDS FOR IELTS : 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP TRONG MỌI BÀI THI IELTS

Học 3000 từ vựng IELTS được xây dựng dựa trên 200 đề thi IELTS thật, và chọn lọc từ giáo trình Key Words For IELTS nổi tiếng của nhà xuất bản Collins.

Xem chi tiết

Chủ đề 194

IDEAS & BELIEFS

0/15
IDEAS & BELIEFS
Từ đã thuộc: 0/15
Học ngay

IMPORTANCE

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 15

0/108

CERTAINTY & PROBABILITY

0/15

DEGREE

0/15

ABSTRACT QUALITIES

0/15

POSITIVE QUALITIES

0/18

NEGATIVE QUALITIES

0/16

LINKING WORDS

0/15

TEXTS

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 16

0/109

BÀI KIỂM TRA THÁNG 4

0/180

GRAPHS & CHARTS

0/15

ACADEMIC WRITING

0/15

GENERAL SCIENCE 1

0/15

GENERAL SCIENCE 2

0/15

GENERAL SCIENCE 3

0/15

CHEMISTRY

0/15

PHYSICS

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 17

0/105

APPLIED SCIENCES

0/17

MATHS

0/15

ANATOMY

0/17

BIOLOGICAL PROCESSES & RESEARCH

0/15