1000 SMART WORDS NO.2

1000 SMART WORDS (NO 2): KHÓA HỌC 1000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG GIAO TIẾP

Bao gồm 1000 từ vựng thuộc dòng sản phẩm 3.000 Smart Words, giúp bạn hiểu rõ 80% ngữ cảnh tiếng Anh. Phương pháp học sinh động, khoa học giúp bạn dễ dàng thuộc làu bộ từ vựng quan trọng này chỉ trong 1 thời gian ngắn.

Xem chi tiết

Chủ đề 59

FAMILY

0/20
FAMILY
Từ đã thuộc: 0/20
Học ngay

TIME

0/20

BOOKS

0/20

MUSIC

0/20

A HEALTHY LIFESTYLE

0/20

SCHOOL

0/20

COMPUTERS

0/20

Bài Kiểm Tra Tuần 1

0/140

AT THE BANK

0/20

ENVIRONMENT

0/20

GENERAL APPEARANCE

0/20

CHARACTERS

0/20

ADJECTIVES TO DESCRIBE PEOPLE

0/20

CLOTHES

0/20

TALKING ABOUT CLOTHES

0/20

Bài Kiểm Tra Tuần 2

0/140

FOOD

0/20

FRUIT AND VEGETABLES

0/20

AGE

0/20

STAGES OF LIFE

0/20

BABIES AND CHILDREN

0/20

DEATH

0/20

FRIENDS

0/20

Bài Kiểm Tra Tuần 3

0/140