3000 SMART WORDS

3000 SMART WORDS: KHÓA HỌC 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT TRONG GIAO TIẾP

Bao gồm 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất trong giao tiếp chia theo chủ đề, giúp bạn ghi nhớ từ vựng hiệu quả thông qua flashcard, hình ảnh, âm thanh.

Xem chi tiết

Chủ đề 177

FEELING

0/20
FEELING
Từ đã thuộc: 0/20
Học ngay

FEELINGS AND EMOTIONS

0/20

TIME 1

0/20

TIME 2

0/20

FAMILY 1

0/20

FAMILY 2

0/20

AGE

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/140

FRIENDS

0/20

CHARACTERS 1

0/20

CHARACTERS 2

0/20

ADJECTIVES TO DESCRIBE PEOPLE

0/20

HAPPY AND SAD

0/20

GETTING ANGRY

0/20

FURNITURE AND HOUSEWARES

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/140

JOBS 1

0/20

JOBS 2

0/20

SCHOOL 1

0/20

SCHOOL 2

0/20

STUDY

0/20

FURTHER EDUCATION

0/20

LOVE AND ROMANCE

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/140