1000 SMART WORDS NO.3

1000 SMART WORDS (NO 3): KHÓA HỌC 1000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG GIAO TIẾP

Bao gồm 1000 từ vựng thuộc dòng sản phẩm 3.000 Smart Words, giúp bạn hiểu rõ 80% ngữ cảnh tiếng Anh. Phương pháp học sinh động, khoa học giúp bạn dễ dàng thuộc làu bộ từ vựng quan trọng này chỉ trong 1 thời gian ngắn.

Xem chi tiết

Chủ đề 59

SHOPPING

0/20
SHOPPING
Từ đã thuộc: 0/20
Học ngay

FOOD

0/20

JOBS

0/20

THE WEATHER

0/20

TRANSPORTATION

0/20

SPORT

0/20

HOBBIES AND INTERESTS

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/140

ACTIVITIES AND INTERESTS

0/20

SPECIAL OCCASIONS

0/20

TELEVISION

0/20

NEWSPAPERS

0/20

ADVERTISING

0/20

TELEPHONES

0/20

MACHINES AND EQUIPMENT

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/140

MONEY

0/20

RICH AND POOR

0/20

JEWELRY

0/20

ENTERTAINMENT

0/20

HOLIDAYS

0/20

BEACH HOLIDAYS

0/20

CARS

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/140