VOCA FOR GRAPHIC DESIGN

VOCA FOR GRAPHIC DESIGN: KHÓA HỌC 110 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT TRONG LĨNH VỰC THIẾT KẾ VÀ ĐỒ HỌA

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 7

THE BASICS

0/15
THE BASICS
Từ đã thuộc: 0/15
Học ngay

IMAGES AND FORMATS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LAYOUTS

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

COLORS

0/25

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

TYPOGRAPHY

0/21

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BRANDING

0/13

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TỔNG KẾT

0/110

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

Nội dung khóa học

Bao gồm 110 thuật ngữ tiếng Anh thông dụng nhất trong lĩnh vực Thiết kế và Đồ họa. 

Bao gồm 6 chủ đề thường gặp nhất trong công việc thiết kế.

Đối tượng học

Sinh viên chuyên ngành và người học quan tâm đến lĩnh vực Thiết kế và Đồ họa.

Người đi làm cần cải thiện khả năng Anh ngữ để ứng tuyển, phục vụ công việc hoặc thăng tiến.

Mục tiêu

Giúp bạn bổ sung nhanh vốn từ vựng chuyên ngành áp dụng ngay vào thực tiễn.

Giúp bạn tăng khả năng giao tiếp và diễn đạt bằng tiếng Anh trong các tình huống thuộc chuyên ngành.

Giúp bạn nắm bắt cơ hội trong công việc và phát triển sự nghiệp.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Học ngay
Bạn có thể học thử miễn phí khóa học này!