VOCA FOR COMPUTER

VOCA for Computer IT: 666 từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Thông tin

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 38

HARDWARE

0/15
HARDWARE
Từ đã thuộc: 0/15
Học ngay

SOME USEFUL VERBS

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

THE WORKSTATION

0/24

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

THE KEYBOARD

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

THE MOUSE

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

SCANNING

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

SOME USEFUL ADJECTIVES

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

PRINTING

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

MOBILE PHONES

0/21

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

OTHER DEVICES

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

INSIDE A COMPUTER

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

DATA STORAGE

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

CONNECTIVITY

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

NETWORKS

0/12

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

ELECTRONIC PAYMENTS

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

SOFTWARE: THE BASICS

0/26

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

USING SOFTWARE: USEFUL VERBS

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

THE CONTROL PANEL

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

APPLICATIONS

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

SOME USEFUL ADJECTIVES 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

WORD PROCESSING 1

0/29

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

WORD PROCESSING 2

0/32

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

WORD PROCESSING 3

0/26

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

IMAGE EDITING

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

GRAPHIC DESIGN

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

SPREADSHEETS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

PRESENTATION SOFTWARE

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

THE INTERNET: THE BASICS

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

INTERNET BROWSERS

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

SEARCH ENGINES

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

Bộ từ bao gồm hơn 666 từ vựng, thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành, được sàng lọc và tổng hợp từ giáo trình uy tín “Check Your English Vocabulary for Computers and Information Technology” của tác giả Jon Marks. Với số lượng chủ đề đa dạng, phong phú, chắc chắn bộ từ này của VOCA sẽ là một ‘‘trợ thủ’’ đắc lực cho những ai đã, đang và sẽ làm việc trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin cũng như những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

LÀ DÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHẮC CHẮN BẠN PHẢI HỌC TIẾNG ANH! VÌ SAO Ư?

Thứ nhất: Sách, tài liệu Công Nghệ Thông Tin chất lượng đều bằng Tiếng Anh

Dù muốn hay không thì bạn vẫn phải đọc những tài liệu bằng Tiếng Anh. Các ngôn ngữ lập trình, platform, flamwork, ... hoàn toàn tài liệu bằng tiếng Anh. Và nếu bạn dậm chân tại chỗ, chờ đợi các dịch giả thì 'thanh xuân', cơ hội của bản thân sẽ lãng phí vô ích.

Bởi lẽ, cần quá nhiều thời gian để dịch một cuốn sách từ Tiếng Anh (Ver.1) sang Tiếng Việt, trong khi cuốn sách Tiếng Việt đến được tay bạn thì có thể công nghệ đó gần như đã cũ ( lên đến ver.2 hay ver.3 rồi ). Và bạn sẽ bị bỏ lại rất xa nếu không có kế hoạch học tập đúng đắn cho bản thân.

Thứ hai: Công cụ hỗ trợ hoàn toàn là tiếng Anh

Mọi phần mềm, tool, công cụ giải đáp đều dùng ngôn ngữ tiếng Anh. Rõ ràng nếu bạn muốn phát triển tốt, bạn không thể học và giao tiếp gói gọn trong cộng đồng Việt Nam được, trong khi ngoài kia cộng đồng thế giới với hơn 7 tỉ dân với những chuyên gia về ngành Công Nghệ Thông Tin và nhiều năm kinh nghiệm. Họ sẵn sàng hỗ trợ nếu bạn nói được tiếng Anh.

Thứ ba: Tiếng Anh là công cụ để làm việc trong các công ty đa quốc gia

Trong những năm gần đầy, khi nền kinh tế Việt Nam mở cửa hội nhập quốc tế, đã có rất nhiều công ty, khách hàng từ khắp nơi trên thế giới đầu tư vào nước ta. Và tiếng Anh là ngôn ngữ cầu nối để bạn kết nối với họ, Tiếng Anh được dùng hầu như 100% ở các công ty lớn mà điều hành bởi người ngoại quốc. Và để được 'Apply' vào đó, để có một mức lương cao, môi trường tốt với những đồng nghiệp giỏi bạn không thể thiếu tiếng Anh. 

Do đó, học tiếng Anh, giỏi tiếng Anh là điều cần thiết để bạn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, theo kịp với sự tiến bộ của thế giới và phát triển con đường sự nghiệp của bản thân.

NHƯNG...

Làm sao vừa có thể giỏi chuyên môn, vừa có thể giỏi cả tiếng Anh, mà đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin đây?

Hãy để VOCA giúp bạn đưa ra một vài gợi ý nhé!

  • Đầu tiên, bạn hãy dành thời gian suy nghĩ thật kỹ về tầm quan trọng của tiếng Anh đối với tương lai của bạn. Một khi đã xác định được tầm quan trọng của tiếng Anh thì bạn sẽ có động lực để học tập và rèn luyện hơn. Và khi đã bắt đầu rồi thì đừng dừng lại nhé, mọi chông gai, khó khăn đều là một thử thách trước khi bạn đạt đến được một ‘level’ mới mà thôi.
  • Điều thứ 2, hãy tìm cho mình một phương pháp học thật hợp lý và khoa học. VOCA tin chắc nếu kiên trì luyện tập theo phương pháp và giáo trình phù hợp, một ngày đẹp trời các bạn sẽ nhận ra việc học tiếng Anh thật dễ dàng và thú vị, lúc đấy có thể bạn sẽ rất bất ngờ khi biết rằng mình đã yêu tiếng Anh lúc nào không hay.

Còn nếu bạn muốn ngày đẹp trời đó đến nhanh hơn? Hãy cùng trải nghiệm một “bảo bối” mới nhất của VOCA – bộ từ VOCA FOR COMPUTERS.

Bộ từ vựng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin.

VOCA For Computer: Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Máy tính & Công nghệ thông tin.

VOCA FOR COMPUTER ( Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thộng tin ) là gì vậy? 

Đây là bộ từ bao gồm hơn 666 từ chuyên ngành, được sàng lọc và tổng hợp từ giáo trình uy tín “Check Your English Vocabulary for Computers and Information Technology” của tác giả Rawdon Wyatt. Với số lượng chủ đề đa dạng, phong phú, chắc chắn bộ từ này của VOCA sẽ là một ‘‘trợ thủ’’ đắc lực cho những ai đã, đang và sẽ làm việc trong lĩnh vực nhân sự cũng như những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

Đôi nét về giáo trình “Check Your English Vocabulary for Computers and Information Technology”

Giáo trình Check Your English Vocabulary for Computers and IT của tác giả Jon Marks

“Check Your English Vocabulary for Computers and IT” là cuốn sách nổi tiếng về những từ vựng đặc biệt cần thiết cho ngành Công nghệ thông tin. Các chủ đề khác nhau trong suốt cuốn sách tập trung vào các từ vựng quan trọng trong mà bạn có thể sử dụng hàng ngày liên quan đến công việc.

Vậy VOCA FOR COMPUTER (Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin ) của VOCA sẽ giúp bạn những gì?

Mở rộng và nâng cao vốn từ vựng chuyên ngành:

Bộ từ với hơn 666 từ vựng, bao gồm cả những từ cơ bản và chuyên sâu, dàn trải ở khắp các chủ đề từ Phần cứng, Phần mềm đến tên các thiết bị, công cụ thường dùng trong ngành Công nghệ thông tin. Từng từ vựng đều được diễn giải rõ ràng đi kèm ví dụ chắc chắn sẽ giúp bạn nhớ lâu và hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như cách dùng của chúng.

Dễ dàng ứng dụng vào công việc cũng như nghiên cứu:

Tất cả những từ vựng trong bộ từ tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin -  VOCA FOR COMPUTERS - đều là những từ vựng, cụm từ có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong chuyên ngành Công nghệ thông tin. Với tiêu chí học để dùng, VOCA luôn cân nhắc lựa chọn những cụm từ mang tính ứng dụng cao nhằm giúp các bạn áp dụng hiệu quả vào công việc, để thời gian và công sức các bạn đã dành ra sẽ thật sự xứng đáng.

Dễ dàng tiếp thu những kiến thức ‘‘khó nhằn’’ qua một cách học không thể sinh động hơn:

Phương pháp học flashcard 3 mặt thông minh sẽ cung cấp cho bạn âm thanh và hình ảnh cụ thể cho từng từ vựng. Những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin khô khan giờ sẽ chẳng còn là những con chữ đơn thuần nữa, mà sẽ đi kèm âm thanh chuẩn giọng bản xứ kèm hình ảnh trực quan và sinh động. Phương pháp này sẽ khiến thời gian học của bạn thoải mái và sinh động hơn nhưng vẫn mang đến những hiệu quả bất ngờ. (Bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn về phương pháp của VOCA tại đây: cách học từ vựng tiếng anh 


3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất
Phương pháp học từ vựng tiếng Anh với VOCA

Giờ thì mọi thứ đã đơn giản hơn rồi đúng không nào! Luật và tiếng Anh tưởng chừng như không thể kết hợp với nhau, nay lại hóa dễ dàng với bảo bối "VOCA FOR COMPUTERS" - Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin của VOCA được xây dựng dành riêng cho bạn.

Đặc biệt hơn, học VOCA thật sự 'Tiện lợi': 

- VOCA có đầy đủ phiên bản học dành cho Máy tính/Laptop, ứng dụng trên Smartphone (điện thoại thông minh). Chính vì vậy, bạn có thể học VOCA 'mọi lúc, mọi nơi' (khi ở nhà, hay trên lớp học, tại công ty, hay trên xe buýt, hoặc lúc nằm trên giường ngủ..). Mọi rào cản về khoảng cách, hay thời gian sẽ bị phá bỏ, giúp bạn tăng tốc tới đích một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. 

Bạn có thể học VOCA trên: điện thoại smartphone, máy tính, laptop, và cả máy tính bảng.

Giờ thì mọi thứ đã đơn giản hơn rồi đúng không nào! Công nghệ thông tin và tiếng Anh tưởng chừng như không thể kết hợp với nhau, nay lại hóa dễ dàng với bảo bối "VOCA FOR COMPUTERS" - Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin của VOCA đặc biệt dành riêng cho bạn.

Bạn còn đắn đo gì nữa nào, hãy cùng VOCA trải nghiệm nhé!!! ^^

VOCA.VN LÀ GIẢI PHÁP HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ NÊN HỌC BỞI BAN KHOA GIÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Học ngay
Bạn có thể học thử miễn phí khóa học này!