VOCA DOCTOR

VOCA DOCTOR: KHOÁ HỌC 700 TỪ VỰNG, THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Y KHOA

Bao gồm 700 từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Y khoa, giúp bạn hiểu dễ dàng 95% tất cả tài liệu tiếng Anh chuyên ngành mà không cần tra từ điển.

Xem chi tiết

Chủ đề 53

PROFESSIONS

0/16
PROFESSIONS
Từ đã thuộc: 0/16
Học ngay

HEAD AND FACE

0/16

EYES

0/16

UPPER BODY

0/19

LOWER BODY

0/15

BONES

0/20

INTERNAL ORGANS 1

0/16

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/118

INTERNAL ORGANS 2

0/16

LIQUID IN BODY

0/15

MOUTH & TEETH

0/15

COMMON DISEASES

0/18

SYMPTOMS 1

0/18

SYMPTOMS 2

0/18

SYMPTOMS 3

0/18

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/118

ILLNESS 1

0/16

ILLNESS 2

0/16

SKIN PROBLEMS

0/16

TOOTH ISSUES

0/15

DIAGNOSIS 1

0/20

DIAGNOSIS 2

0/20

DIAGNOSIS 3

0/19

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/122