VOCA FOR MATH
Từ vựng

VOCA for Maths: Từ vựng tiếng Anh về Toán học

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 12

GENERAL MATHEMATICS 1

0/18
GENERAL MATHEMATICS 1
Từ đã thuộc: 0/18
Học ngay

GENERAL MATHEMATICS 2

0/18

GENERAL MATHEMATICS 3

0/18

ALGEBRA

0/18

ARITHMETIC AND BASIC MATH

0/15

CALCULUS 1

0/19

CALCULUS 2

0/19

GEOMETRY 1

0/19

GEOMETRY 2

0/19

NUMBER SYSTEMS

0/17

TRIGONOMETRY

0/15

BÀI KIỂM TRA TỔNG KẾT

0/180

Chi tiết về khóa học

VOCA For Maths là bộ từ vựng tiếng Anh về Toán được xây dựng bởi đội ngũ nội dung VOCA với mục tiêu giúp người học bổ sung vốn từ vựng trong lĩnh vực Toán học. Khóa học bao gồm 11 chủ đề với 195 từ vựng tiếng Anh là các thuật ngữ quan trọng mà người học cần biết để hỗ trợ tốt cho các công việc như học tập, nghiên cứu, giảng dạy liên quan đến lĩnh vực Toán học. 

VOCA.VN LÀ GIẢI PHÁP HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ NÊN HỌC BỞI BAN KHOA GIÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học

Bạn có thể học thử miễn phí khóa học này!