VOCA FOR MATH

VOCA FOR MATHS: BỘ TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ TOÁN HỌC

VOCA For Maths là bộ từ vựng tiếng Anh về Toán được xây dựng bởi đội ngũ nội dung VOCA với mục tiêu giúp người học bổ sung vốn từ vựng trong lĩnh vực Toán học. Khóa học bao gồm 11 chủ đề với 195 từ vựng tiếng Anh là các thuật ngữ quan trọng mà người học cần biết để hỗ trợ tốt cho các công việc như học tập, nghiên cứu, giảng dạy liên quan đến lĩnh vực Toán học. 

Xem chi tiết

Chủ đề 12

GENERAL MATHEMATICS 1

0/18
GENERAL MATHEMATICS 1
Từ đã thuộc: 0/18
Học ngay

GENERAL MATHEMATICS 2

0/18

GENERAL MATHEMATICS 3

0/18

ALGEBRA

0/18

ARITHMETIC AND BASIC MATH

0/15

CALCULUS 1

0/19

CALCULUS 2

0/19

GEOMETRY 1

0/19

GEOMETRY 2

0/19

NUMBER SYSTEMS

0/17

TRIGONOMETRY

0/15

BÀI KIỂM TRA TỔNG KẾT

0/180