VOCA FOR MATH

VOCA FOR MATHS: BỘ TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ TOÁN HỌC

VOCA For Maths là bộ từ vựng tiếng Anh về Toán được xây dựng bởi đội ngũ nội dung VOCA với mục tiêu giúp người học bổ sung vốn từ vựng trong lĩnh vực Toán học. Khóa học bao gồm 11 chủ đề với 195 từ vựng tiếng Anh là các thuật ngữ quan trọng mà người học cần biết để hỗ trợ tốt cho các công việc như học tập, nghiên cứu, giảng dạy liên quan đến lĩnh vực Toán học. 

GENERAL MATHEMATICS 1

GENERAL MATHEMATICS 1

18 từ vựng mới

Học ngay
GENERAL MATHEMATICS 2

GENERAL MATHEMATICS 2

18 từ vựng mới

Tạm khóa
GENERAL MATHEMATICS 3

GENERAL MATHEMATICS 3

18 từ vựng mới

Tạm khóa
ALGEBRA

ALGEBRA

18 từ vựng mới

Tạm khóa
ARITHMETIC AND BASIC MATH

ARITHMETIC AND BASIC MATH

15 từ vựng mới

Tạm khóa
CALCULUS 1

CALCULUS 1

19 từ vựng mới

Tạm khóa
CALCULUS 2

CALCULUS 2

19 từ vựng mới

Tạm khóa
GEOMETRY 1

GEOMETRY 1

19 từ vựng mới

Tạm khóa
GEOMETRY 2

GEOMETRY 2

19 từ vựng mới

Tạm khóa
NUMBER SYSTEMS

NUMBER SYSTEMS

17 từ vựng mới

Tạm khóa
TRIGONOMETRY

TRIGONOMETRY

15 từ vựng mới

Tạm khóa
BÀI KIỂM TRA TỔNG KẾT

BÀI KIỂM TRA TỔNG KẾT

180 từ vựng mới

Tạm khóa

VOCA For Maths là bộ từ vựng tiếng Anh về Toán được xây dựng bởi đội ngũ nội dung VOCA với mục tiêu giúp người học bổ sung vốn từ vựng trong lĩnh vực Toán học. Khóa học bao gồm 11 chủ đề với 195 từ vựng tiếng Anh là các thuật ngữ quan trọng mà người học cần biết để hỗ trợ tốt cho các công việc như học tập, nghiên cứu, giảng dạy liên quan đến lĩnh vực Toán học. 

Thảo luận