Cambridge FCE Collocations

Cambridge FCE Collocations: Các cụm từ kết hợp thường gặp trong Cambridge FCE

Khóa học Cambridge FCE Collocations của VOCA sẽ giúp bạn học tiếp cận 220 cụm từ kết hợp thông dụng đối với cấp độ FCE (tương ứng CEFR B2) trong tiếng Anh.

Xem chi tiết

Chủ đề 13

MAKE OR DO 1

0/20
MAKE OR DO 1
Từ đã thuộc: 0/20
Học ngay

MAKE OR DO 2

0/20

VERBS AND NOUNS 1

0/20

VERBS AND NOUNS 2

0/20

VERBS AND NOUNS 3

0/20

ADJECTIVES AND NOUNS

0/20

NOUN PHRASES WITH OF

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN

0/140

ADVERBS AND ADJECTIVES

0/20

COMPARISONS 1

0/20

COMPARISONS 2

0/20

BINOMIALS

0/20

BÀI KIỂM TRA TỔNG KẾT

0/180