VOCA for ESSENTIAL IDIOMS

VOCA FOR ESSENTIAL IDIOMS: KHÓA HỌC 650 THÀNH NGỮ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

Học hơn 650 thành ngữ (idioms) thông dụng nhất trong tiếng Anh, được chọn lọc kĩ lưỡng từ các đầu sách nổi tiếng Oxfords, Longman, Cambridge, Collins.

Xem chi tiết

Chủ đề 63

LOVE

0/11
LOVE
Từ đã thuộc: 0/11
Học ngay

RELATIONSHIP 1

0/15

RELATIONSHIP 2

0/15

AGE

0/11

ANIMALS 1

0/15

ANIMALS 2

0/13

ANIMALS 3

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/95

ANIMALS 4

0/13

CLOTHES 1

0/9

CLOTHES 2

0/9

COLORS 1

0/9

COLORS 2

0/9

CRIME

0/15

DEATH

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/79

FOOD 1

0/15

FOOD 2

0/14

FURNITURE

0/9

GENERAL 1

0/14

GENERAL 2

0/15

GENERAL 3

0/15

GENERAL 4

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/97