COMMON PHRASAL VERBS

Common Phrasal Verbs: 780 cụm động từ trong tiếng Anh thường gặp theo Chủ đề

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 55

VERBS WITH A

0/17
VERBS WITH A
Từ đã thuộc: 0/17
Học ngay

VERBS WITH B 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH B 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH B 3

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH B: BE

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH B: BREAK & BRING

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH C 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/109

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH C 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH C 3

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH C 4

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH C: COME 1

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH C: COME 2

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH D

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH E: EAT & FALL

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/118

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH F

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH G: GET 1

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH G: GET 2

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH G: GIVE & GROW

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH G: GO 1

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH G: GO 2

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH H

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/115

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH H: HOLD & HIT

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH J-K

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH K: KEEP

0/13

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH L 1

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH L 2

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

VERBS WITH L: LOOK

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

COMMON PHRASAL VERBS (780 cụm động từ tiếng Anh thường gặp nhất) của VOCA sẽ giúp bạn hiểu và nắm rõ ngữ nghĩa cũng như quy tắc sử dụng những cụm động từ thông dụng nhất và được người bản xứ sử dụng thường xuyên trong giao tiếp cũng như trong những bài viết học thuật. 

Trong thực tế, đối với những người bản xứ, việc sử dụng cụm động từ sẽ giúp học giao tiếp dễ dàng và thoát ý hơn khi sử dụng những động từ đơn.

Cụm động từ được xem là một trong những yếu tố ngôn ngữ không thể thiếu được trong bất kỳ cuộc trò chuyện hay đàm thoại nào của người bản xứ, bởi sự đa năng và tiện dụng vốn có của mình.

Trong Anh ngữ, nếu bạn biết 1000 từ, bạn sẽ có khả năng nói một câu đúng. Nhưng nếu bạn biết một cụm từ, bạn có thể làm đúng hàng trăm câu. Nếu bạn biết 100 Cụm Từ, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu câu đúng mà bạn có thể nói. Cuối cùng, khi bạn biết chỉ 1000 Cụm từ thôi, bạn sẽ nói chuyện “ngầu” gần như là một người nói Tiếng Anh bản địa.

Để hiểu rõ hơn, hãy cùng mình tìm hiểu rõ hơn về định nghĩa và quy tắc hình thành của cụm động từ nhé!

a. Cụm động từ (Phrasal Verbs) là gì?

Cụm động từ (Phrasal verbs) là sự kết hợp giữa một động từ và một từ nhỏ (particle). Từ nhỏ, particle(s), này có thể là một trạng từ (adverb), hay là một giới từ (preposition), hoặc là cả hai.

Ex: The rich man gave away most of his fortune.

Cụm động từ là những từ được hình thành từ động từ và các tiểu từ tạo được các cụm động từ có ý nghĩa khác hoàn toàn với những động từ gốc ban đầu.

Do vậy, ý nghĩa của các cụm động từ không chịu ảnh hưởng bởi ý nghĩa của động từ. Việc học các cụm động từ cũng không nên đánh đồng với việc học các động từ và tiểu từ độc lập nhau, mà cần học cả cụm động từ đó với cách sử dụng của chúng trong từng văn cảnh.

b. Chức năng

PHRASAL VERBS có thể đóng vai trò là:

- Ngoại động từ (transitive): theo sau là một danh từ hoặc là một đại danh từ với chức năng là túc từ (object) của động từ.

- Nội động từ (intransitive): không có túc từ theo sau. 

Sau khi nghiên cứu và tổng hợp trong tất cả những từ điển uy tín hàng đầu trên thế giới như: Cambridge English phrasal verbs, Oxford Word Skills: Idioms and Phrasal Verbs, … Đội ngũ phát triển của VOCA đã cho ra đời bộ từ vựng COMMON PHRASAL VERBS – với gần 1000 cụm động từ phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi về hầu như tất cả mọi đề tài trong cuộc sống.

c.Học cụm động từ sao cho hiệu quả?

Xét về mặt ngữ pháp hay ý nghĩa, cụm động từ là một vấn đề khá phức tạp và khó hiểu đối với không ít học viên người Việt. Sau đây là một vài lời khuyên hữu ích cho các bạn trong quá trình học cụm động từ:

Học theo nhóm từ: có thể sắp xếp các cụm động từ theo nhóm các động từ, hoặc nhóm tiểu từ, hoặc nhóm chủ đề (xét theo trường nghĩa của cụm động từ).

Nhật ký học tập: ghi chép và bổ sung thường xuyên vào sổ học tập theo cách riêng của bạn: các cụm động từ cần có tân ngữ (pick up, look after); các cụm động từ đi cùng với một danh từ (call off, set up + a meeting); hoặc các cụm động từ đồng nghĩa (go on, keep on) – trái nghĩa (get on, get off)…

Thực hành: Cố gắng thường xuyên vận dụng các cụm động từ đã học trong bài viết, bài nói (dịch Việt – Anh, học viết qua tranh, viết luận ngắn, thư phản hồi, luyện nói) để ghi nhớ và hiểu sâu hơn về cách sử dụng của các cụm động từ.

d.Lợi ích của việc học cụm động từ?

Giống như những động từ bất quy tắc, phần lớn các cụm động từ không tuân theo một nguyên tắc cố định nào cả. Mặc dù những cụm động từ cùng chung một động từ chính có thể mang những ý nghĩa gần với nhau và liên quan tới ý nghĩa của động từ chính, tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ.

Vì thế, cách tốt nhất để học cụm động từ hiệu quả đó là học thuộc lòng. Tuy nhiên, thay vì học tràn lan, lẻ tẻ, bạn có thể học hiệu quả hơn bằng cách tổng hợp, thống kê các cụm động từ theo một hệ thống dễ hiểu.

Cụ thể, bạn có thể tự làm một quyển “từ điển” nho nhỏ, phân theo bảng chữ cái ABC. Ví dụ, với chữ cái B, bạn có các cụm động từ về Bring, Bear…Sau đó, bạn sẽ nhóm cáccụm động từ với Bring ở cạnh nhau. Như vậy, mỗi lần ôn luyện, hay tìm kiếm, bạn có thể tìm kiếm theo danh mục bảng chữ cái, rất nhanh chóng và tiện lợi.

Trong các bài học về cụm động từ trong bộ từ COMMON PHRASAL VERBS, nhóm biên tập đã chủ động sắp xếp các cụm động từ theo nhóm chủ đề được sắp xếp theo bảng chữ cái, không bỏ sót bất kỳ cụm động từ phổ biến nào, với hi vọng hỗ trợ tốt nhất cho các bạn trong việc học cụm động từ.

Bộ từ vựng COMMON PHRASAL VERB (780 cụm động từ tiếng Anh thường gặp nhất) bao gồm 58 chủ đề tương ứng với 800 cụm động từ có tuần suất xuất hiện thường xuyên trong các cuộc đối thoại cũng như trong các văn bản học thuật phố biến nhất trên thế giới.

Sau khi học và sử dụng thành thạo những cụm động từ thông dụng trong tiếng Anh, bạn sẽ rèn luyện cách thành lập cụm từ, câu cũng như đoạn văn. Việc sử dụng cụm động từ sẽ khiến cho phong cách văn học của bạn trở nên sành điệu hơn và gây ấn tượng sâu sắc với người khác

Ngoài ra, việc sử dụng cụm động từ trong giao tiếp, ngôn ngữ của bạn sẽ trở nên tự nhiên và đa dạng, sinh động và “thật” hơn.

 

VOCA.VN LÀ GIẢI PHÁP HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ NÊN HỌC BỞI BAN KHOA GIÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Học ngay
Bạn có thể học thử miễn phí khóa học này!