VOCA For IDIOMS & EXPRESSIONS

VOCA for Idioms & Expressions: 300 thành ngữ và tục ngữ tiếng Anh thông dụng theo ngữ cảnh

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 29

BOB'S DAY AT WORK

0/20
BOB'S DAY AT WORK
Từ đã thuộc: 0/20
Học ngay

BOB RETURNS HOME WITH BAD NEWS

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

TED'S DAY AT SCHOOL

0/13

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

NICOLE'S DAY AT SCHOOL

0/12

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

TED GOES OUT FOR THE EVENING

0/13

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

SUSAN STAYS HOME AND BAKES COOKIES

0/13

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

SUSAN HIRES BOB TO RUN HER BUSINESS

0/10

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/101

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

TED FORMS A ROCK BAND

0/13

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

NICOLE FOR PRESIDENT!

0/14

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BOB VISITS THE VILLAGE MARKET

0/13

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BOB TRIES A HARD BARGAIN

0/12

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BOB'S BIG COOKIE ORDER

0/10

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

AMBER COMES OVER TO BAKE COOKIES

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

AMBER AND TED HEAT UP THE KITCHEN

0/12

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/90

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

NICOLE PRACTICES HER ELECTION SPEECH

0/13

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BOB BRINGS THE COOKIES TO THE VILLAGE MARKET

0/13

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

CAROL TELLS BOB THE GOOD NEWS

0/12

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

EVERYONE BAKES COOKIES

0/8

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

NICOLE'S CLOSE ELECTION

0/12

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BOB GETS AN ANGRY CALL FROM NICOLE

0/11

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

SUSAN GETS A SURPRISE CALL

0/10

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/79

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

SUSAN SHARES THE GOOD NEW

0/10

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BOB HAS SURPRISE VISITOR

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

AMBER WRITES A SONG

0/11

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

TED BRINGS HOME MORE GOOD NEWS

0/9

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TỔNG KẾT

0/180

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

Học 300 thành ngữ, thán từ tiếng Anh thường gặp nhất trong Giao tiếp. Phương pháp học thông minh theo Ngữ cảnh, kết hợp với Hình ảnh, Âm thanh sinh động sẽ giúp bạn thuộc nằm lòng 300 thành ngữ này chỉ sau 30 ngày. 

Bạn sẽ nghĩ gì khi bắt gặp một người nước ngoài nói “ngon hết sảy” thay vì “ngon quá”, hoặc “mệt bở hơi tai” thay vì “mệt quá”? Chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy thú vị và gần gũi hơn đúng không?

Đó cũng chính là những gì người nước ngoài cảm nhận về bạn nếu bạn có thể sử dụng IDIOM khi giao tiếp tiếng Anh đấy.

Với bất kỳ loại ngôn ngữ nào thì một trong những điểm nhận biết bạn là người bản xứ hay người học ngoại ngữ chính là khả năng sử dụng thành thạo và tự nhiên các IDIOM.

Và đương nhiên khả năng nói tiếng Anh lưu loát và tự nhiên như người bản xứ là mong muốn của bất kì ai đang theo học ngôn ngữ này. Tuy nhiên, đa phần chúng ta chỉ chú trọng về mặt phát âm, ngữ pháp mà quên mất một yếu tố cũng quan trọng không kém đó là sử dụng IDIOMS (Thành ngữ) trong giao tiếp.

Vậy IDIOM là gì?

IDIOM (Thành ngữ) là các cụm từ mà ý nghĩa của nó – không đơn thuần là nghĩa đen của các từ ghép lại – mà thường mang nghĩa bóng. Bạn sẽ không thể tìm thấy các thành ngữ trong những cuốn giáo trình thiên về học thuật, nhưng chắc chắn bạn sẽ gặp chúng thường xuyên trong những cuộc trò chuyện hàng ngày, trên sách báo và các chương trình TV nữa.

Hãy cùng xem qua một ví dụ nho nhỏ này nhé: 

"Will Ted teach Nicole how to play the guitar? When pigs fly!"

  • Hiểu nghĩa SAI: "Ted sẽ dạy Nicole chơi guita hả? Khi nào những con lợn biết bay!
  • Hiểu nghĩa ĐÚNG: "Ted sẽ dạy Nicole chơi guita hả? Đúng là chuyện viễn vông!

Nếu như bạn cố gắng dịch từng chữ một của câu “When pigs fly”, bạn sẽ phải vò đầu bứt tóc nhưng vẫn khó mà hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói này là gì. Với những thành ngữ khác cũng vậy, hiểu theo nghĩa đen của chúng sẽ khiến bạn bỏ sót ý nghĩa của câu nói hoặc cảm thấy bế tắc khi chẳng thể hiểu nổi người nói đang muốn đề cập đến chuyện gì.

Liệu sử dụng các thành ngữ có khác gì với những từ vựng bình thường?

Khi bạn sử dụng thành ngữ trong giao tiếp, ngôn từ của bạn sẽ trở nên tự nhiên hơn, đa dạng hơn, sinh động hơn và “thật” hơn.  Lời ăn tiếng nói của bạn dễ dàng gây ấn tượng cho người đối diện. Thay vì nói study hard thì rõ ràng sử dụng hit the book nghe hay hơn rất nhiều.

Nếu bạn sử dụng thành thạo các thành ngữ này, mọi người sẽ trầm trồ ngưỡng mộ vì tiếng Anh của bạn quá lưu loát và tự nhiên như người bản xứ. Nắm bắt được các thành ngữ không chỉ giúp bạn nói tiếng Anh tốt hơn, mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về người bản xứ nữa.

Mọi thứ dường như rất tuyệt vời phải không, nhưng liệu con đường chinh phục có dễ dàng?

Trong tiếng Anh có đến hàng ngàn thành ngữ khác nhau. Vì vậy làm sao để nhớ được tất cả chúng là cả một vấn đề. Giả sử bạn có thể học thuộc lòng các thành ngữ trong một thời gian ngắn thì hiểu được chúng cũng chẳng phải là chuyện giản đơn. Hiểu ở đây là sử dụng với đúng đối tượng, đúng tình huống, ngữ cảnh và thời điểm. Tương tự như trong tiếng Việt vậy, nếu bạn dùng một thành ngữ sai ngữ cảnh thì sẽ rất tệ đúng không? Vì vậy bạn cần phải dành ra một khoảng thời gian dài để học cách áp dụng chúng một cách chính xác nhất.

Nào, đừng để cụm từ “một khoảng thời gian dài” khiến bạn vội nản chí nhé! 

Mọi việc dù khó thế nào cũng đều có lời giải nếu như bạn thật sự quyết tâm tìm ra câu trả lời.

Vậy liệu “VOCA FOR IDIOMS & EXPRESSIONS” có phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm?

“VOCA FOR IDIOMS & EXPRESSIONS” là bộ từ tổng hợp hơn 300 thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh, dựa trên cuốn giáo trình “Speak English Like An American” của nữ tác giả nổi tiếng Amy Gillet.

Nếu bạn là một người đã học tiếng Anh được một thời gian, nhưng bây giờ bạn bỗng nhận ra mình muốn sử dụng tiếng Anh hay hơn, tự nhiên hơn và giống với người bản xứ hơn, thì “VOCA FOR IDIOMS & EXPRESSIONS” chính là bộ từ dành riêng cho bạn đấy.

 “VOCA FOR IDIOMS & EXPRESSIONS” sẽ giúp bạn những gì?

  • Học các thành ngữ trong Ngữ cảnh cụ thể:

Cách tốt nhất để học thành ngữ chính là đặt chúng trong hoàn cảnh nhất định nào đó. Với cách học này, bạn có thể dễ dàng hiểu được cách vận dụng các thành ngữ. Bạn sẽ biết được trong tình huống nào mình có thể áp dụng được chúng và bạn có thể thực hành nếu gặp tình huống tương tự. “VOCA FOR IDIOMS & EXPRESSIONS” cung cấp cho bạn 25 đoạn đối thoại tình huống đời thường, giúp bạn hiểu rõ và sâu hơn ý nghĩa của các thành ngữ.

  • Học với Hình ảnh và Âm thanh trực quan, sinh động:

Nếu chỉ học với những con chữ khô khan, bạn chắc chắn khó mà nhớ lâu hàng trăm thành ngữ tiếng Anh khó nhằn. Những hình ảnh màu sắc, âm thanh rõ ràng sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn là học thuộc lòng theo những cách thường thấy. “VOCA FOR IDIOMS & EXPRESSIONS” ứng dụng phương pháp học flashcard 3 mặt trực quan sẽ khiến thời gian học của bạn thoải mái và sinh động hơn nhưng vẫn mang đến những hiệu quả bất ngờ.

Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn vừa có thể hiểu đúng, hiểu sâu hơn các thành ngữ lại vừa có thể nắm vững cách phát âm chuẩn xác của chúng nữa?

Với sự giúp sức của “VOCA FOR IDIOMS & EXPRESSIONS” thì ước mơ có thể nói và sử dụng tiếng Anh tự nhiên như người bản xứ sẽ không còn là “when pigs fly” nữa. Hãy nhớ rằng không phải ai học tiếng Anh cũng có thể sở hữu được ngôn từ tự nhiên, đa dạng, sinh động như một người bản xứ thật thụ cả. Chỉ những ai thật sự quyết tâm và biết áp dụng phương pháp phù hợp mới có thể đạt được kết quả mình hằng mong ước mà thôi.

VOCA For Idioms & Expressions chính là phép thử phù hợp nhất của việc học tiếng Anh của bạn.

VOCA.VN LÀ GIẢI PHÁP HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ NÊN HỌC BỞI BAN KHOA GIÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Học ngay
Bạn có thể học thử miễn phí khóa học này!