900 Essential Verbs in English

900 ESSENTIAL VERBS: KHÓA HỌC 900 ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT TRONG GIAO TIẾP

Học hơn 900 động từ trong tiếng Anh được sử dụng nhiều nhất trong giao tiếp, giúp bạn cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả nhất.

Xem chi tiết

Chủ đề 54

VERBS 1

0/20
VERBS 1
Từ đã thuộc: 0/20
Học ngay

VERBS 2

0/20

VERBS 3

0/20

VERBS 4

0/20

VERBS 5

0/20

VERBS 6

0/20

VERBS 7

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/140

VERBS 8

0/20

VERBS 9

0/20

VERBS 10

0/20

VERBS 11

0/20

VERBS 12

0/20

VERBS 13

0/20

VERBS 14

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/140

VERBS 15

0/20

VERBS 16

0/20

VERBS 17

0/20

VERBS 18

0/20

VERBS 19

0/20

VERBS 20

0/20

VERBS 21

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/140