VOCA FOR COMMON ANTONYMS

VOCA For Common Antonyms: Học thuộc lòng 100 cặp từ trái nghĩa phổ biến nhất trong tiếng Anh

Khóa học VOCA for Common Antonyms sẽ giúp bạn học bổ sung 100 cặp từ trái nghĩa phổ biến nhất trong tiếng Anh. Phương pháp học Flashcards, hình ảnh và âm thanh sinh động giúp bạn dễ nhớ, lâu quên.

Xem chi tiết

Chủ đề 9

Position

0/21
Position
Từ đã thuộc: 0/21
Học ngay

Properties 1

0/38

Properties 2

0/20

Noun 1

0/20

Noun 2

0/20

Noun 3

0/19

Verb 1

0/19

Verb 2

0/20

Verb 3

0/20

Kiểm tra tổng kết

0/180