VOCA For Abbreviations and Acronyms

VOCA For Abbreviations and Acronyms: Khóa học những từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh

Bộ từ vựng VOCA For Abbreviations and Acronyms sẽ giúp bạn học tiếp cận cũng như làm quen với hơn 100 cụm từ viết tắt thông dụng nhất trong tiếng Anh hiện nay.

Xem chi tiết

Chủ đề 6

CONVERSATIONS ON CHATTING

0/20
CONVERSATIONS ON CHATTING
Từ đã thuộc: 0/20
Học ngay

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

0/20

EVERYDAY USE

0/20

MAP LOCATIONS

0/15

ACADEMIC AND JOB TITLES

0/15

BUSINESS & FINANCE AND WORKPLACES

0/20

Kiểm tra tổng kết

0/110