thư viện từ vựng
VOCA Grammar

Chào mừng bạn đến với thư viện ngữ pháp của VOCA

Tại đây bạn có thể học tập và tra cứu hơn 180 chủ điểm ngữ pháp được phân bổ đã được thiết kế sẵn theo lộ trình khoa học phù hợp với mỗi nhóm đối tượng nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian và tập trung hơn vào khối kiến thức cần thiết theo nhu cầu. Các bài học trong mỗi khóa lại được thiết kế và sắp xếp theo phương pháp giàn giáo (Scaffolding)– Các bài học trước sẽ là kiến thức nền tảng và thành phần nội dung cho các bài học sau.

Mở khoá tất cả khoá học ngữ pháp tiếng Anh với GRAMMAR VIP