VOCA For EVERYDAY ACTIVITIES

VOCA FOR EVERYDAY ACTIVITIES: BỘ 1000 TỪ VỰNG, CỤM TỪ TIẾNG ANH CHỈ HÀNH ĐỘNG TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY.

Giúp bạn học thuộc làu 1000 từ vựng, cụm từ chỉ hành động thường gặp nhất trong tiếng Anh, được người bản ngữ sử dụng mỗi ngày trong giao tiếp.

Xem chi tiết

Chủ đề 75

BÀI KIỂM TRA TUẦN 6

0/131
BÀI KIỂM TRA TUẦN 6
Từ đã thuộc: 0/131
Học ngay

TAKE CARE OF A LAWN

0/19

GARDENING

0/19

CLEANING A CAR

0/16

TAKING A CAR TO A GARAGE FOR REPAIRS

0/17

CHANGING A FLAT TIRE

0/17

DEALING WITH A POWER FAILLURE

0/16

WORKING WITH WOOD

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 7

0/124

JOINING THINGS WITH BOLTS/SCREWS

0/13

SHOPPING FOR GROCERIES 1

0/20

SHOPPING FOR GROCERIES 2

0/18

PAYING FOR THINGS

0/20

GOING TO A BANK

0/20

USING AN ATM

0/20

USING THE TELEPHONE 1

0/19

BÀI KIỂM TRA TUẦN 8

0/132

BÀI KIỂM TRA THÁNG 2

0/180

USING THE TELEPHONE 2

0/19

WRITING A PERSONAL LETTER

0/20

MAILING A LETTER

0/17

GOING TO A BIRTHDAY PARTY

0/18

GOING TO A DINNER PARTY

0/19

GOING TO A MOVIE

0/20