Câu lạc bộ tiếng Anh Galec 2
Câu lạc bộ tiếng Anh Galec 2
Câu lạc bộ tiếng Anh Galec 2
Câu lạc bộ tiếng Anh Galec 2
Câu lạc bộ tiếng Anh Galec 2
Câu lạc bộ tiếng Anh Galec 2
Câu lạc bộ tiếng Anh Galec 2
Câu lạc bộ tiếng Anh Galec 2
Câu lạc bộ tiếng Anh Galec 2
Câu lạc bộ tiếng Anh Galec 2
Câu lạc bộ tiếng Anh Galec 2
Câu lạc bộ tiếng Anh Galec 2

Câu lạc bộ tiếng Anh Galec 2

VOCA đăng lúc 14:44 27/06/2018

Địa chỉ:số 1, Hoàng Đạo Thúy, tòa nhà Diamond Flower, tầng 4 - trung tâm tiếng Anh YOLA

Thời gian:18h30-20h30, thứ 5 (hàng tuần)

Phí tham gia:Thu phí thành viên theo tháng hoặc theo quý.

Liên hệ:098 833 81 92

Hiện tại GALEC đã phát triển thành 2 cơ sở và đây là cơ sở 2 của CLB. Tại đây, mọi người có cơ hội hòa vào môi trường tiếng Anh thông qua rất nhiều hoạt động như thuyết trình, thảo luận theo nhóm, cặp, diễn kịch, tranh luận, vẽ tranh…

CLB tiếng Anh Galec 2 được thành lập ngày 21.4.2011 với mục đích tạo ra môi trường nói tiếng Anh thân thiện, hiệu quả nơi mọi người có thể thực hành nói tiếng Anh, nâng cao khả năng tiếng Anh, kết bạn và học các kĩ năng mềm khác nhau.

Hiện tại GALEC đã phát triển thành 2 cơ sở và đây là cơ sở 2 của CLB. Tại đây, mọi người có cơ hội hòa vào môi trường tiếng Anh thông qua rất nhiều hoạt động như thuyết trình, thảo luận theo nhóm, cặp, diễn kịch, tranh luận, vẽ tranh…

Thảo luận