Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: What do you want to be in the future?

VOCA đăng lúc 16:20 31/01/2019

Giáo trình dạy tiếng Anh cơ bản dành cho trẻ em. Nội dung gồm những Video đối thoại tiếng Anh cơ bản, đơn giản phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 3: What do you want to be in the future? | Những gì bạn muốn trở thành trong tương lai

Anne: John, hi! What are you doing now?
Anne: John. Chào cậu! Cậu đang làm gì đấy? 
John: Hi. I'm doing my science homework.
John: Xin chào. Mình đang làm bài tập khoa học. 
Anne: There goes Jessica. She is probably on her way to practice tennis.
Anne: Jessica kìa! Có lẽ cậu ấy đang đi tập quần vợt đấy. 
Olivia: Yes. She practices very hard. She will become a great tennis player
Olivia: Ừm. Cậu ấy tập luyện rất chăm chỉ. Cậu ấy sẽ trở thành một tay vợt cừ khôi. 
John: It's good to see you're working hard for her dream.
John: Thật tuyệt khi nhìn thấy cậu ấy nỗ lực rất nhiều vì ước mơ của mình. 
Anne: That's right
Anne: Đúng vậy. 
Olivia: Anne! What do you want to be when you grow up?
Olivia: Anne! Sau này khi lớn lên cậu muốn làm nghề gì? 
Anne: I want to be a singer in the future.
Anne: Sau này mình muốn trở thành một ca sĩ.
Olivia: Oh really?  I bet you can do it! You are better in dancing and singing than all of us.
Olivia: Oh thật sao? Mình chắc chắn cậu có thể làm được! Cậu là người nhảy và hát tốt nhất trong bọn mình mà. 
Anne: Thank you. But do you think I could do it?
Anne: Cảm ơn cậu. Nhưng cậu có nghĩ mình sẽ làm được không? 
Olivia: You dance and sing every day. I'm pretty sure you can make it.
Olivia: Ngày nào cậu cũng hát và nhảy hết! Mình chắc rằng cậu sẽ làm được.
Anne: Thanks. What do you want to be in the future?
Anne: Cảm ơn cậu nhé! Trong tương lai cậu muốn làm nghề gì?
Olivia: I love animals. I want to work in a zoo. 
Olivia: Mình yêu động vật. Mình muốn làm việc trong một sở thú. 
Anne: Do you want to be a vet?
Anne: Cậu muốn trở thành bác sĩ thú y sao? 
Olivia: Not really a vet but instead, I want to feed animals and take care of them.
Olivia: Không hẳn là bác sĩ thú y đâu, nhưng thay vào đó, mình muốn cho động vật ăn và chăm sóc chúng. 
John: You mean, you want to be a keeper?
John: Ý cậu là cậu muốn trở thành nhân viên vườn thú sao?
Olivia: Yes! that's right
Olivia: Ừ, đúng thế. 
John: This homework is too much. I'm boring I wish I can be an adult.
John: Bài tập về nhà nhiều quá. Mình chán quá rồi. Uớc gì mình có thể là người lớn. 
Anne: What do you want to be when you grow up?
Anne: Khi lớn lên cậu muốn làm gì?
John: hmm I don't know. It changes every day.
John: Hmm. Mình không biết. Suy nghĩ của mình thay đổi mỗi ngày. 
Olivia: Wow! That's interesting. So what are you thinking today?
Olivia: Wow, nghe thú vị đấy! Vậy hôm nay cậu đang nghĩ sẽ làm gì? 
John: I want to be an astronaut. I wish I can explore the Mars.
John: Mình muốn trở thành một phi hành gia. Mình ước gì mình có thể khám phá sao Hỏa. 
Olivia: Splendid! 
Olivia: Hấp dẫn đấy!
Anne: What about finishing up your science homework first?
Anne: Trước tiên hãy làm cho xong bài tập khoa học của cậu nhé?
John: All right I'm going to Mars for sure.
John: Được thôi. Mình chắn chắn sẽ lên sao Hỏa.

Thảo luận