Tất tần tật cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh

VOCA đăng lúc 15:14 12/05/2022

Bài viết tổng hợp hơn 100+ cấu trúc ngữ pháp thông dụng nhất trong tiếng Anh. Được tổng hợp và biên soạn bởi VOCA - Thương hiệu học ngữ pháp tiếng Anh hàng đầu taị Việt Nam.

Ngữ pháp tiếng Anh luôn là một vấn đề “nhức nhối” đối với hầu hết những bạn đang theo đuổi con đường chinh phục tiếng Anh. Tuy vẫn có những bạn rất thích thú tìm hiểu về ngữ pháp nhưng đa phần đều cho rằng đây là một phần kiến thức khô khan và “khó nuốt” vô cùng. Nhưng bạn phải hiểu rằng, ngữ pháp – không chỉ riêng với tiếng Anh – bản chất là tập hợp những luật lệ quy định cách sử dụng một ngôn ngữ và đã là “luật pháp” thì phải có tính nhất quán và đồng bộ. Nếu mỗi người dùng tiếng Anh theo một kiểu thì “thiên hạ sẽ đại loạn!”

cấu trúc ngữ pháp tiếng anh

Trong bài viết này VOCA tổng hợp hơn 100+ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thường xuất hiện và được sử dụng nhiều trong tiếng Anh, nếu bạn đang cần bổ sung kiến thức ngữ pháp gấp thì hãy thử sử dụng 100+ cấu trúc gợi ý này xem sao nhé. 

Lưu ý: các bạn có thể học các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh với phương pháp học của VOCA để có được hiệu quả nhanh hơn, học thú vị hơn, và đặc biệt là bạn có thể sử dụng được 100+ cấu trúc đó một cách dễ dàng vào mọi ngữ cảnh chỉ sau thời gian ngắn. Bạn có thể xem thông tin và học miễn phí tại đây: English Grammar for Starter (Khóa học ngữ pháp tiếng Anh miễn phí!). 


DANH SÁCH 100+ CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT:

1/ Cấu trúc Explain trong tiếng Anh

Explain là một động từ trong tiếng Anh, mang nghĩa là “giải thích, trình bày, giảng giải” điều gì đó để khiến ai hiểu rõ tình huống hay sự việc nào đó.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Explain trong tiếng Anh chi tiết tại đây

2/ Cấu trúc Good at trong tiếng Anh

Good at là một cấu trúc được sử dụng khi muốn nói chúng ta giỏi, tốt trong lĩnh vực hay trong việc gì đó.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Good at trong tiếng Anh chi tiết tại đây

3/ Cấu trúc Depend on trong tiếng Anh

Depend on /dɪˈpend ɑːn/ là một cụm từ trong tiếng Anh có nghĩa là “tùy thuộc, dựa vào ai hoặc điều gì đó“. Ta thường bắt gặp cụm từ này trong giao tiếp, học tập nhất là trong các bài thi quan trọng như THPT, TOEIC, IELTS, …

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Depen on trong tiếng Anh chi tiết tại đây

4/ Cấu trúc Propose trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, Propose là một động từ rất đa năng với nhiều tầng nghĩa và cách sử dụng khác nhau. 4 nghĩa chính của Propose là “dự định”, “đề xuất”, “cầu hôn”, “tiến cử”.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Propose trong tiếng Anh chi tiết tại đây

5/ Cấu trúc Decide trong tiếng Anh

Decide được coi là 1 động từ nhằm nói về sự lựa chọn hoặc quyết định làm việc gì đó. 

Trong một số trường hợp khác, từ Decide có nghĩa là ai hay cái gì đã quyết định kết quả của việc gì đó.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Decide trong tiếng Anh chi tiết tại đây

6/ Cấu trúc But For trong tiếng Anh

“But for” là một cụm từ, được định nghĩa là nếu điều gì đó hoặc ai đó đã không ngăn cản (thì điều gì đó đã xảy ra).

But for dùng để nói về một điều gì sẽ xảy ra nếu điều đó không bị một người hoặc vật nào ngăn chặn.

But for dùng để rút ngắn mệnh đề trong câu.

But for được dùng trong văn phong mang nghĩa lịch sự.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc But For trong tiếng Anh chi tiết tại đây

7/ Cấu trúc Can't Stand trong tiếng Anh

CAN khi đứng một mình sẽ đóng vai trò như một động từ khiếm khuyết thể hiện khả năng thực hiện một hành động nào đó, với ý nghĩa “có thể làm gì đó, có khả năng thực hiện một hành động nào đó.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Can't Stand trong tiếng Anh chi tiết tại đây

8/ Cấu trúc Mean trong tiếng Anh

Mean là một trong số những từ vựng có đa dạng các chức năng cũng như tầng nghĩa khác nhau:

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Mean trong tiếng Anh chi tiết tại đây

9/ Cấu trúc The Last Time trong tiếng Anh

CAN khi đứng một mình sẽ đóng vai trò như một động từ khiếm khuyết thể hiện khả năng thực hiện một hành động nào đó, với ý nghĩa “có thể làm gì đó, có khả năng thực hiện một hành động nào đó.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc The Last Time trong tiếng Anh chi tiết tại đây

10/ Cấu trúc Waste Time trong tiếng Anh

Time” là danh từ với ý nghĩa “thời gian, thời giờ”. Cụm từ “Waste time” mang ý nghĩa là “phí thời gian”. 

Chúng ta sử dụng Waste time để nói về sự lãng phí thời gian của chủ thể cho một việc gì đó. Trong trường hợp này, Waste làm chức năng là một động từ, nghĩa là lãng phí, phí phạm điều gì đó.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Waste Time trong tiếng Anh chi tiết tại đây

11/ Cấu trúc Request trong tiếng Anh

Request là một trong những từ tiếng Anh khá đặc biệt khi giống nhau ở cả hai dạng thức động từ và danh từ.

Request khi là một động từ có nghĩa là “yêu cầu, thỉnh cầu” (ai làm gì).

Request khi là một danh từ có nghĩa là “sự yêu cầu, sự thỉnh cầu”.

Request được sử dụng để đưa ra yêu cầu một cách lịch sự và trong những tình huống trang trọng như công ty, bảo tàng, cuộc họp, …

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Request trong tiếng Anh chi tiết tại đây

12/ Cấu trúc Before trong tiếng Anh

Cấu trúc before được dùng để diễn đạt nghĩa “trước đó”, “trước khi”. 

Before thường được dùng trong câu với những vai trò như: từ nối, trạng từ hoặc giới từ. 

Before khi được xem là một liên từ, một từ có tác dụng nối hai vế của một câu hoặc nối hai câu tách biệt lại với nhau.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Before trong tiếng Anh chi tiết tại đây

13/ Cấu trúc Why don't we trong tiếng Anh

Để đưa ra một lời đề nghị, lời gợi ý, mà lời gợi ý đó xuất phát từ suy nghĩ của bản thân, mang tính chủ quan và trong trường hợp gợi ý ở ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai, ta có thể dùng cấu trúc với Why don’t we để diễn đạt.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Why don't we trong tiếng Anh chi tiết tại đây

14/ Cấu trúc It is necessary trong tiếng Anh

It is necessary là một cấu trúc giả định, thường dùng để nói tới những điều cần thiết (thuộc thể bàng thái cách trong tiếng Anh).

Ý nghĩa: (Ai) cần làm gì

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc It is necessary trong tiếng Anh chi tiết tại đây

15/ Cấu trúc Need trong tiếng Anh

Need /niːd/ là một động từ trong tiếng Anh mang nghĩa là “cần”. Ngoài ra, Need còn có nghĩa là sự cần thiết, nhu cầu khi đóng vai trò là một danh từ tiếng Anh.

Người ta thường dùng cấu trúc need để nói về sự quan trọng, cần thiết, thể hiện sự đòi hỏi,  hay một yêu cầu về một việc gì đó.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Need trong tiếng Anh chi tiết tại đây

16/ Cấu trúc Different trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, “different” là một tính từ mang nghĩa: khác, khác biệt.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Different trong tiếng Anh chi tiết tại đây

17/ Cấu trúc Appreciate trong tiếng Anh

Need /niːd/ là một động từ trong tiếng Anh mang nghĩa là “cần”. Ngoài ra, Need còn có nghĩa là sự cần thiết, nhu cầu khi đóng vai trò là một danh từ tiếng Anh.

Người ta thường dùng cấu trúc need để nói về sự quan trọng, cần thiết, thể hiện sự đòi hỏi,  hay một yêu cầu về một việc gì đó.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Appreciate trong tiếng Anh chi tiết tại đây

18/ Cấu trúc Contrary trong tiếng Anh

Contrary có thể là một tính từ, mang nghĩa “trái, ngược”.

Contrary có thể là một tính từ, mang nghĩa trái thói, bướng bỉnh, ngang ngược, khó bảo, xấu

Contrary cũng có thể là một danh từ, khi đó thường đứng trong cụm từ “the contrary”. Cụm từ này mang nghĩa là “sự ngược lại, sự trái lại”.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Contrary trong tiếng Anh chi tiết tại đây

19/ Cấu trúc Intend trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, INTEND mang nghĩa dự định, có ý muốn, có ý định thực hiện một hành động nào đó.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Intend trong tiếng Anh chi tiết tại đây

20/ Cấu trúc Pretend trong tiếng Anh

PRETEND có ý nghĩa giả vờ, giả bộ hay ngụy tạo một điều gì đó

Ngoài ra, PRETEND còn được sử dụng như một tính từ để chỉ những thứ giả tưởng, không có thật, chỉ có trong tưởng tượng.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Pretend trong tiếng Anh chi tiết tại đây

21/ Cấu trúc Since và For trong tiếng Anh

Since và For là hai giới từ được dùng rất nhiều trong ngữ pháp tiếng Anh và đặc biệt trong các bài liên quan tới thi, về thì quá khứ đơn và các thì hoàn thành.

Since và For đều được sử dụng để diễn tả một mốc thời gian hay một khoảng thời gian nào đó. Tuy nhiên, mỗi từ đều có ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Since và For trong tiếng Anh chi tiết tại đây

22/ Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh

Ta sử dụng cấu trúc SUGGEST kết hợp cùng danh từ hay cụm danh từ để đề xuất sử dụng hay lựa chọn một sự vật hay sự việc nào đó. Trong cấu trúc này, người nói không đề cập đến đối tượng thực hiện hành động hay sử dụng sự vật/ sự việc được nói đến.

Đồng thời, danh từ hay cụm danh từ đóng vai trò tân ngữ cho động từ SUGGEST trong cấu trúc này. Nếu người nói muốn đề cập đến đối tượng, người nói có thể sử dụng cụm TO SOMEBODY sau danh từ/ cụm danh từ.

Các bạn có thể xem bài viết cấu trúc Suggest trong tiếng Anh chi tiết tại đây

VOCA sẽ tiếp tục cập nhật đầy đủ thêm các cấu trúc tiếp theo vào những ngày tới, các bạn nhớ lưu lại để cập nhật sớm nhất bài viết từ VOCA nhé, hi vọng với chia sẻ này sẽ hữu dụng cho các bạn.

Đừng quên Note bài viết này lại để dành học khi cần nha các bạn. Nếu các bạn quan tâm đến phương pháp học từ vựng của VOCA, các bạn  hãy liên hệ theo số 0829905858, hoặc truy cập VOCA.VN để biết thêm thông tin nữa nhé.

Rất vui được đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Anh ngữ!

VOCA TEAM

VOCA là dự án về giáo dục được phát triển từ năm 2014 với sứ mệnh giúp người Việt Nam xóa bỏ rào cản về Anh ngữ. 
Đến với VOCA, các bạn sẽ được phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng tiếng Anh: Nghe – Nói – Đọc – Viết với 6 bửu bối kỳ diệu sau: 
1. VOCA VOCABULARY : Hệ thống học từ vựng Tiếng Anh thông minh. ( website:
https://www.voca.vn )
2.  VOCA GRAMMAR: Hệ thống học ngữ pháp Tiếng Anh trực tuyến. (website:
https://www.grammar.vn)
3. VOCA PRO: Hệ thống học phát âm tiếng Anh. (website:
https://pronunciation.voca.vn)
4. VOCA MUSIC: Hệ thống học tiếng Anh qua bài hát giúp bạn cải thiện khả năng nghe tiếng Anh nhanh chóng và thư giãn. (website:
https://music.voca.vn ). 
5. VOCA WRITING: Hệ thống luyện viết tiếng Anh theo phong cách học thuật Academic writing. (website:
https://writing.voca.vn/ )
6. NATURAL ENGLISH: Hệ thống giúp bạn cải thiện khả năng nói và phản xạ tiếng Anh tự tin, tự nhiên và tự động chỉ sau 6 Tháng. (website:
https://natural.voca.vn)
7. VOCA SENTENCE: Hệ thống học tiếng Anh qua mẫu câu thông dụng. (website: 
https://www.voca.vn/library/sentence )
Hotline:
082.990.5858

Thảo luận