Tất tần tật cấu trúc Since và For trong tiếng Anh

VOCA đăng lúc 09:58 18/04/2022

Đối với những “tín đồ” học tiếng Anh, SINCE và FOR chắc không còn quá xa lạ nữa đúng không nào? Chắc các bạn đều biết nghĩa của hai từ Since và For đúng chứ? Nhưng có những ai đã biết rõ tất cả các tầng nghĩa và phân biệt được hai từ trên nào?

Trong bài viết ngày hôm nay, VOCA sẽ cùng bạn tìm hiểu và đi qua tất cả các nghĩa và cách dùng của hai từ trên một cách cụ thể và rõ ràng nhất.


Cấu trúc Since và For trong tiếng Anh

I. Ý nghĩa

SinceFor là hai giới từ được dùng rất nhiều trong ngữ pháp tiếng Anh và đặc biệt trong các bài liên quan tới thi, về thì quá khứ đơn và các thì hoàn thành.

SinceFor đều được sử dụng để diễn tả một mốc thời gian hay một khoảng thời gian nào đó. Tuy nhiên, mỗi từ đều có ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau.

Since: Từ khi, khi, tính từ lúc khi
For: Trong khoảng

Ví dụ:

     o    We've lived here since 2006. (Chúng tôi đã sống ở đây kể từ năm 2006.)
     o    That house on the corner has been empty for three years. (Căn nhà ở góc đường đã bị bỏ trong trong khoảng 3 năm.)

 

Since For
10 o'clock February Lunchtime Two months Four days 2 months
Sunday 2022 They left 20 minutes 5 years Years
June 22nd New year She got up Two weeks Ages A long time

II. Cấu trúc

     1. Cấu trúc Since

Since được sử dụng để chỉ mốc thời gian mà sự việc hoặc hành động bắt đầu xảy ra. Thường thì sẽ trả lời cho câu hỏi When, đồng thời dùng nhiều trong các thì hoàn thành.

Since: Từ khi, khi, kể từ khi

Since + Thời điểm trong quá khứ/ Sự kiện trong quá khứ
  • Khi Since đứng giữa câu: Được dùng để chỉ 1 mốc thời gian mà sự việc, hành động xảy ra
  • Khi Since đứng đầu câu: Được dùng để chỉ lý do của một hành động hay chỉ 1 mốc thời gian (kể từ khi).

Ví dụ:

     o    She's been off work since Tuesday. (Cô ấy đã nghỉ làm kể từ thứ Năm.)
     o    Since the party, she had only spoken to him once. (Cô ấy chỉ mới nói chuyện với anh được một lần kể từ bữa tiệc.)

Since: Từ khi, khi, kể từ khi

Since + Simple Past

Ví dụ: 

     o    They haven’t received any junk mail since they moved house. (Họ chưa nhận được bức thư rác nào kể từ khi họ chuyển nhà.)
     o    Cath hasn't phoned since she went to Berlin. (Cath chưa từng gọi điện thoại kể từ khi cô ấy chuyển đến Berlin.)

Since there: Kể từ đó

Since + there

Ví dụ:

     o    Since there, we have never met each other again. (Kể từ đó, chúng tôi không gặp nhau lần nào nữa)
     o    Since there, we have never worked together again. (Kể từ đó, chúng tôi không bao giờ làm việc với nhau nữa)

     2. Cấu trúc For

For: Khoảng, trong

For được dùng để chỉ 1 khoảng thời gian mà sự việc hay hành động diễn ra, kéo dài trong suốt khoảng thời gian đó. 

Không giống với Since, giới từ for dường như được dùng trong tất cả các thì cũng như trả lời cho câu hỏi How long …?

For + Một khoảng thời gian
  • Trên thực tế for dùng được với tất cả các thì. Sự khác biệt của for về khoảng thời gian được nói đến giữa các thì là: đối với thì hoàn thành hoặc quá khứ đơn, khoảng thời gian bắt đầu trong quá khứ và có thể kéo dài đến hiện tại hoặc không, còn ở các thì còn lại, khoảng thời gian này xảy ra ở thời điểm đó.

Ví dụ:

     o    I have learned English for 7 years. (Tôi đã học tiếng Anh được 7 năm)
     o    I am looking for my keys for an hour today. (Hôm nay tôi đã tìm chìa khóa hết một tiếng đồng hồ)

  •      Có thể lược bỏ for ngoại trừ trường hợp câu phủ định:

Ví dụ:

     o    They’ve been together (for) 10 years. (Họ đã ở bên nhau trong khoảng 10 năm.)
     o    They haven’t talked for ages. (Đã lâu rồi học không nói chuyện với nhau.)

III. Cách dùng

     1. Cách dùng Since

          o    Since được sử dụng trong những thì hoàn thành (Hiện tại hoàn thành, Quá khứ hoàn thành, …) để diễn tả một khoảng thời gian từ quá khứ đến thời gian sau trong quá khứ hay đến thời điểm hiện tại.
          o    Since được sử dụng để diễn tả một thời gian sau một thời gian cụ thể trong quá khứ.

     2. Cách dùng For

          o    For được dùng để chỉ 1 khoảng thời gian mà sự việc hay hành động diễn ra, kéo dài trong suốt khoảng thời gian đó.

Qua cách sử dụng trên bạn chỉ cần nhớ câu thần chú: since + mốc thời gian, for  + khoảng thời gian là chắc chắn sẽ không sai được đâu. Cách dùng của hai giới từ này rất đa dạng và khi chúng ta biết cách tận dụng, câu văn sẽ trở nên mượt mà hơn rất nhiều bạn nhé!

* Lời khuyên: Để không bị nhầm lẫn bởi các lỗi này, cách tốt nhất là phải có một nền tảng ngữ pháp thật vững chắc, đương nhiên bạn cũng thể tìm hiểu về phương pháp Top-Down cũng như các khoá học ngữ pháp tiếng Anh của VOCA tại website này: https://www.grammar.vn 


Rất vui được đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Anh ngữ!

From VOCA Team with heart,

VOCA Content Team

Thảo luận