Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: Shoe's store

VOCA đăng lúc 16:57 31/01/2019

Chủ đề: Shoe's store là video thứ 20 trong giáo trình dạy tiếng Anh cơ bản dành cho trẻ em. Video đối thoại tiếng Anh cơ bản và đơn giản phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 20: Shoe's store | Cửa hàng giày

Nhân viên: Welcome to ABC.  How may I help you?
Nhân viên: Chào mừng đến với cửa hàng ABC. Chị có thể giúp gì cho em?
Jessica: Can I take a look at the shoes behind the glass window?
Jessica: Em có thể thử đôi giày đằng sau cửa kính đó được chứ?
Nhân viên: Yee yeyeyeyeye. Of course of course . Follow me.
Nhân viên: Được chứ. Tất nhiên rồi. Đi theo chị.
Nhân viên: Oh! You have good taste! These shoes are the most popular in ABC!
Nhân viên: Em có gu thật đấy! Đôi giày này là kiểu bán chạy nhất tại cửa hàng ABC đó!
Jessica: I really like the style. How much are these?
Jessica: Em rất thích kiểu này. Đôi giày này giá bao nhiêu ạ?
Nhân viên: It is a brand-new product! Hot piece of cake right out of an oven!  It's 68 dollars.
Nhân viên: Đây là một sản phẩm hoàn toàn mới! Nóng hổi như bánh vừa ra khỏi lò luôn! Giá là 68 đô-la!
Jessica: oh no!  It's too expensive! I only have a few dollars in my pocket. Can I have some discount?
Jessica: Ôi không! Đắt quá! Em chỉ có một ít tiền trong túi thôi. Chị có thể giảm giá cho em được chứ?
Nhân viên: oh no… I'm really sorry sweety. This is the fixed price. Why don't you take a look at the products in the corner? They are all on sale!
Nhân viên: Ồ không! ... Chị xin lỗi nha bé. Đây là mức giá cố định rồi. Sao em không thử các mẫu giày trong góc kia nhỉ?  Đó là những mẫu đang giảm giá đấy!

Jessica: Do you have size 5 for these?
Jessica: Những đôi ấy có cỡ số 5 không chị?
Nhân viên: Of course! try these. 
Nhân viên: Có chứ! Em thử vào xem.
Jessica: Ummm. I think these are too small for me. Can I have 1 size bigger?
Jessica: Ummmm. Đôi này quá nhỏ so với chân em. Chị có thể lấy cho em lớn thêm 1 số nữa được không ạ?
Nhân viên: size 6?  Let me get back to you in a sec.
Nhân viên: Cỡ số 6 đúng không? Đợi chị 1 chút nha.

Nhân viên: Let's try these sweety. How are these?
Nhân viên: Hãy thử đôi này xem. Em thấy sao?
Jessica: Perfect! I love it! I will take these!
Jessica: Hoàn hảo! Em thích đôi này! Em sẽ lấy nó!
Nhân viên: How do you like to make your payment? Credit card or cash?
Nhân viên: Em sẽ thanh toán bằng cách nào? Thẻ tín dụng hay tiền mặt?
Jessica: Cash. Here you are.
Jessica: Tiền mặt ạ. Đây chị.
Nhân viên: Here's your $5 change. Thanks for coming. Have a wonderful day.
Nhân viên: Đây là 5 đô la tiền thừa của em. Cảm ơn em đã ghé nha. Chúc em một ngày tốt lành!
Jessica: Thank you! I really love the shoes!
Jessica: Cảm ơn Chị! Em rất thích những đôi giày ở đây!

Thảo luận